OSAKA’2016: optymalizacja kosztów IT, zarządzanie zmianą i wprowadzanie innowacji z perspektywy architektury

Agile, Dev-Ops, bi-modal IT, Internet rzeczy to tylko część zjawisk, które na nowo stawiają przed firmami i instytucjami pytania o rolę architektury i miejsce samych architektów w organizacji.

Bill Richards

Jak wynika z poglądowych badań przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. średnia zarobków architektów korporacyjnych w Polsce wynosi brutto 15 300 zł (przy medianie 13 000 zł brutto). Dla porównania średnie zarobki analityków wynoszą 11 100 zł brutto). Badania te potwierdziły również przypuszczenie, że sporo polskich organizacji wdrożyło już u siebie wybrane mechanizmy zarządzania architekturą IT/korporacyjną. Jednocześnie obecnie z coraz większej liczby firm dochodzą sygnały, że w dobie rozprzestrzeniania się Agile, DevOps, bi-modal IT, IoT istnieje potrzeba ponownego przemyślenia roli architektury i architektów.

Z tego względu w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką SGH, kierowanego przez prof. Andrzeja Sobczaka, podjęto decyzję, aby przygotować całodniowe seminarium dotyczące architektury (nie tylko korporacyjnej - ale również biznesowej, integracji, innowacji, rozwiązań, itp.) i w gronie praktyków odpowiedzieć na dwa pytania: gdzie – jako architekci – faktycznie jesteśmy obecnie i gdzie chcemy być za jakiś czas. Z tego względu wydarzenie to nazwano „OSAKA’2016 – Ogólnopolskie Seminarium Architektura (nie tylko) Korporacyjna w Akcji'2016. Optymalizacja kosztowa IT. Zarządzanie zmianą. Innowacje”.

Seminarium połączone jest z IV edycją ogólnopolskich badań "Architektura korporacyjna w Polsce". Ich celem jest pogłębiona weryfikacja, jak w przeciągu ostatnich lat zmienił się obszar architektury korporacyjnej w Polsce (poprzednie badanie miało miejsce w 2014 r.). Informacje na temat tych badań są dostępne na stronie: http://badanie2016.architekturakorporacyjna.pl/.

Podczas całodniowego seminarium OSAKA'2016 poruszone zostaną trzy obszary zagadnień:

 • Analiza stanu obecnego wdrażania podejścia architektonicznego w Polsce (na bazie omówienia wyników IV edycji badań "Architektura korporacyjna w Polsce").
 • Kierunki rozwoju podejścia architektonicznego w Polsce (np. optymalizacja kosztowa IT, zarządzanie zmianą, tworzenie innowacji).
 • Wyzwania na przyszłość, które czekają architektów (nie tylko korporacyjnych).

W programie seminarium znalazły się następujące punkty:

 • Do czego "IT Executives" potrzebują architektów? - opowie o tym Piotr Szarwas, Head of IT PL w Innogy (d. RWE).
 • Architektura korporacyjna w Polsce - stan obecny, perspektywy na przyszłość; wyniki badań w tym obszarze przedstawi prof. dr hab. Andrzej Sobczak z SGH.
 • Manowce strategii architektury – zagadnienie to przybliży Dariusz Ambroziak, koordynator strategii IT w LuxMed.
 • Architektura jako czynnik budowania wartości firmy (business case’y, generowanie nowej sprzedaży, przestrzeń na innowacje) - będzie tematem wiodącym wystąpienia Elizy Staniszkis, Chief Architect w Aviva .
 • Rola architekta w budowie strategii mobilnej – opowie o tym Paweł Idczak, architekt korporacyjny w Orange Polska.
 • Zastosowanie podejścia architektonicznego we wprowadzaniu nowego produktu na rynek – swoimi doświadczeniami podzieli się Marlena Wilk, kierownik Zespołu Architektów Korporacyjnych w PZU.
 • Wdrażanie innowacji z wykorzystaniem architektury korporacyjnej – pokaże na przykładach Michał Owczarek, architekt biznesowy Banku ING.
 • Zarządzanie Portfelem Aplikacji - przykład motywacji i działania – będzie tematem przewodnim wystąpienia Bogdana Głuszkowskiego, Senior Enterprise Architect w Wipro IT Services Poland.
 • Zarządzanie architekturą w grupie TVN – o zastosowanym w tym obszarze podejściu opowie dr Robert Fedorowicz, szef Zespołu Architektury w TVN.
 • Architektura a innowacje i trendy wytwarzania oprogramowania – temat ten zaprezentuje Tomasz Kalinowski, kierownik Działu Architektury i Standardów Oprogramowania w Generali Polska.
 • Jak architekt korporacyjny ma się porozumieć z architektem oprogramowania – swoimi doświadczeniami podzieli się Krzysztof Gwardys, główny architekt w Promity.

Zaproszenie do udziału w seminarium OSAKA'2016 kierowane jest do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie lub bezpośrednie kierowanie zespołami architektów i analityków w polskich organizacjach, a także architektów korporacyjnych, architektów rozwiązań, koordynatorów portfeli projektów i programów, Scrum Masterów oraz prowadzących programy transformacyjne.

Pełne informacje o seminarium dostępne są na stronie http://osaka2016.architekturakorporacyjna.pl/, zaś informacje o IV edycji badań „Architektura Korporacyjna w Polsce” – http://badanie2016.architekturakorporacyjna.pl.

Partnerem OSAKI’2016 są: Computerworld, Magazyn CIO oraz Fundacja Governica.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegółowych informacji udziela prof. Andrzej Sobczak ([email protected]).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200