OLE i OLE 2

W nowych produktach firmy Microsoft - poczynając prawdopodobnie od Windows NT, które mają pojawić się na rynku pod koniec roku - pojawi się nowa wersja Object Linking and Embedding (łączenia i upakowania obiektów).

W nowych produktach firmy Microsoft - poczynając prawdopodobnie od Windows NT, które mają pojawić się na rynku pod koniec roku - pojawi się nowa wersja Object Linking and Embedding (łączenia i upakowania obiektów). Najkrócej mówiąc OLE polega na tym, że w dowolnym dokumencie można umieścić obiekt pochodzący z dowolnej aplikacji Windows; "tupnięcie" myszą na tym obiekcie powoduje odwołanie się do aplikacji, która utworzyła ten obiekt. OLE pozwala na umieszczanie części arkusza obliczeniowego, obiektów graficznych, nawet dźwięku w dokumencie tekstowym, innym arkuszom, upakowanie czcionek TrueType w dokumencie itd.

Wersja OLE 2 stanowi odejście od polityki firmy, obiecującej, że w przyszłości wszystkie aplikacje będą mogły korzystać z tego samego języka makropoleceń (obecnie każda aplikacja ma własny język makropoleceń, na przykład w programie Word for Windows jest WordBasic, w Excelu język dla niego specyficzny itd.). Specyfikacja na OLE 2 dopuszcza użycie dowolnego, wybranego przez użytkownika języka programowania do pisania makropoleceń. W wersji OLE 2 uproszczono także przejście od jednej aplikacji do drugiej w celu edycji upakowanych obiektów.


TOP 200