OLAP w Excelu

Firma OLAP@Work oferuje dodatek do Excela do zaawansowanych operacji analitycznych OLAP.

Firma OLAP@Work oferuje dodatek do Excela do zaawansowanych operacji analitycznych OLAP.

OLAP@Work bazuje na wykorzystaniu doświadczenia użytkowników, obeznanych z właściwościami i interfejsem aplikacji biurowych. Produkt bowiem stanowi dodatek funkcjonalny do Excela 97 lub 2000 i - podobnie jak standardowe rozszerzenia Excela - jest z nim ściśle połączony.

Ma wbudowane liczne funkcje analityczne, w tym nie spotykane w innych narzędziach, np. kategoryzacja czy analiza koszyka zakupów.

Program opracowano do tworzenia wyrafinowanych raportów bezpośrednio w arkuszach Excela. Spory zestaw asystentów (Wizard) służy do połączenia z serwerem OLAP, lokalizacji bazy danych, określenia, który z dostępnych hipersześcianów danych będzie użyty w raporcie, dodania tytułów, komentarzy lub napisów. Program pozwala również na zapisanie danych pobranych z bazy do lokalnego arkusza w celu wykorzystania możliwości Excela do analizy tabel przestawnych. Raporty OLAP@Work można dystrybuować w sieci lokalnej.

Poważnym ograniczeniem OLAP@Work jest możliwość współpracy tylko z serwerem bazy danych MS SQL Server 7.0. Program nie może korzystać z danych zgromadzonych w innych wielowymiarowych serwerach.

OLAP@Work działa na platformie Windows 95/98, NT i 2000. Koszt licencji dla jednego użytkownika wynosi 200 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200