OLAP popularny

Specjalistyczne narzędzia analityczne, przeznaczone do szczególowej bieżącej analizy danych (OnLine Analytical Processing - OLAP) z baz operacyjnych lub ze zbiorczych baz danych (hurtowni danych) znajdują coraz większe zastosowanie także w Polsce. Na targach Komputer Expo 96 swoje produkty prezentował Oracle i Comshare; na nasz rynek ma zamiar wejść także francuska firma Business Objects.

Specjalistyczne narzędzia analityczne, przeznaczone do szczególowej bieżącej analizy danych (OnLine Analytical Processing - OLAP) z baz operacyjnych lub ze zbiorczych baz danych (hurtowni danych) znajdują coraz większe zastosowanie także w Polsce. Na targach Komputer Expo 96 swoje produkty prezentował Oracle i Comshare; na nasz rynek ma zamiar wejść także francuska firma Business Objects.

Narzędzia OLAP tworzą nietypową wielowymiarową bazę danych, hierarchiczną w stosunku do różnych kategorii danych (czas, położenie geograficzne, produkty, konta, dochody, wydatki, itp.) i pozwalają na ich prezentację w różnych przekrojach i kategoriach, pokazują tendencje i umożliwiają określenie prognoz na przyszłość.

Oracle prezentował Oracle Financial Analyzer (produkt firmy IRI Software, zakupionej przez Oracle), działający z lokalną wielowymiarową bazą danych, ściśle współpracuje z wielką aplikacją Oracle Financials, ale może także korzystać z danych baz Oracle (a przez ODBC z innych baz). Duże możliwości i łatwość użycia predestynują go do użycia dla dyrektora banku lub analityka finansowego.

Comshare Commander nie jest specjalizowany tylko do analizy danych finansowych, chociaż ma podobne właściwości co Oracle Financials. Lokalna baza danych pozwala na szczególową analizę różnych przekrojów i profili danych. Replikacja z baz operacyjnych służy do okresowego uaktualniania danych w bazie lokalnej, umożliwiającej szybki dostęp do danych.


TOP 200