OGNIVO chroni dane na Towarowej Giełdzie Energii

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. uruchomiła w aplikacji OGNIVO moduł do przekazywania w bezpieczny sposób danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. należy do grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Prowadzona przez IRGiT Giełdowa Izba Rozrachunkowa rozlicza, od czerwca 2010 r., transakcje zawierane na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE), umożliwiając tym samym np. prowadzenie obrotu kontraktami terminowymi na dostawę energii elektrycznej i gazu.

Z aplikacji OGNIVO, umożliwiającej bezpieczną i sprawną komunikację elektroniczną pomiędzy KIR S.A. i innymi uprawnionymi podmiotami, oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), korzystają także ZUS, Poczta Polska, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy sądowi i prokuratury.

Zobacz również:

„Niezawodność systemu OGNIVO daje nam gwarancję bezpiecznej komunikacji z bankami płatnikami członków IRGiT. Z kolei bankom pomoże skutecznie realizować obowiązki wynikające z pełnienia funkcji płatnika dla członków IRGiT” - mówi Andrzej Kalinowski, członek zarządu IRGiT.


TOP 200