OFI mówi Internet

Aplikacja wdrożona w firmie Obsługa Funduszy Inwestycyjnych umożliwia wgląd przez Internet w rejestry funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Aplikacja wdrożona w firmie Obsługa Funduszy Inwestycyjnych umożliwia wgląd przez Internet w rejestry funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

System zainstalowany w OFI zostanie udostępniony klientom na początku przyszłego roku. Będą z niego korzystać nie tylko fundusze inwestycyjne i towarzystwa emerytalne, ale również ich klienci - uczestnicy funduszy. "Potencjalnie daje to aż 400 tys. użytkowników - osób posiadających rejestry. Uruchomienie internetowego kanału informacji, a później również dystrybucji jednostek uczestnictwa powinno umożliwić funduszom inwestycyjnym zwiększenie obrotów. Nikt jednak nie wie, czy ostatecznie użytkowników będzie tysiąc, czy dziesięć tysięcy" - mówi Roman Lewszyk, prezes zarządu OFI.

Najpierw wgląd

Na początku Internet umożliwi jedynie wgląd w rachunki uczestników: sprawdzenie cen jednostek, struktury i wartości portfela inwestycyjnego, ostatnio przeprowadzonych transakcji czy danych dysponentów uprawnionych do korzystania z rejestru wraz z rodzajem uprawnień i datą nadania. Dane dotyczące rejestrów mogą być automatycznie przeniesione do dowolnego arkusza kalkulacyjnego i tam poddane dalszej analizie.

Fundusze inwestycyjne i towarzystwa emerytalne natomiast będą mogły tworzyć przez Internet różnego rodzaju raporty np. wykaz rejestrów otworzonych w określonym czasie. Zdaniem przedstawicieli OFI, to narzędzie szczególnie przydatne przy analizie skuteczności kampanii promocyjnych. Dostępne będą również możliwości przeszukiwania rejestrów wg nazwy lub numeru uczestnika, salda rejestru mieszczącego się w określonych granicach bądź wybranej wielkością transakcji.

Później sprzedaż

W II kwartale przyszłego roku planowane jest rozszerzenie funkcji systemu o dystrybucję jednostek uczestnictwa. Już wyraziła na to zgodę Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy. Z tego typu usługi będą mogły skorzystać nie tylko te fundusze, które obecnie obsługuje OFI. Obecnie z usług OFI korzystają trzy towarzystwa emerytalne i cztery fundusze inwestycyjne.

Dzisiaj system jest parametryzowany na potrzeby poszczególnych funduszy. W czasie 12-godzinnego tes- tu wydajności zrealizowano 4 mln transakcji przy średnim czasie połączenia z serwerem - 1,4 sek. System zbudowano na bazie kilku serwerów internetowych połączonych w klastry. "Dane uczestników funduszy są szyfrowane za pomocą protokołu SSL, co zapewnia wystarczający poziom bezpieczeństwa wymagany do ochrony danych osobowych. Stosujemy też jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań firewall" - zapewnia Michał Bilski, dyrektor działu informatyki OFI.

Zapis projektu

Wdrożenie: System internetowy umożliwiający wgląd w rejestr funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Cel: Udostępnienie kolejnego kanału informacji i dystrybucji

Technologie: Oprogramowanie opracowane w USA przez Forum Financial Group, dostosowane do polskich warunków przez FFG Polska, działające na 6 serwerach IBM Netfinity 5000 (2-procesorowe Pentium); dane przechowywane na macierzy RAID, 2 serwery WWW w klastrze, 2 serwery MS SQL Server 7.0 w konfiguracji klastrowej, oddzielny serwer firewall, serwer testowy; system operacyjny Windows NT 4.0

Czas wdrożenia: 6 miesięcy

Osoba odpowiedzialna: Michał Bilski, dyrektor Działu Informatyki OFI

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200