OChK i Oracle Consulting podpisali umowę o współpracy

Operator Chmury Krajowej (OChK) oraz Oracle Consulting zawarli umowę o współpracy, której główną ideą jest udostępnienie wszystkim potencjalnym klientom OChK możliwości przenoszenia środowisk informatycznych z ich obecnej infrastruktury do chmury OChK.

Warto przypomnieć iż współzałożycielami spółki technologicznej będącej operatorem Chmury Krajowej, która powstała w czwartym kwartale 2018 roku, są dwa podmioty: PKO BP oraz Polski Fundusz Rozwoju, a jej pierwszym użytkownikiem był właśnie bank PKO BP.

Operator Chmury Krajowej jest spółką technologiczną powołaną pod koniec 2018 roku z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Chmura oferuje usługi IT firmom różnej wielkości (zarówno bardzo małym, jak i dużym korporacjom), a także instytucjom publicznym oraz samorządom. Swoim klientom zapewnia wsparcie przy wyborze i wdrożeniu rozwiązań, których zastosowanie zwiększa elastyczność, wydajność i bezpieczeństwo środowiska IT.

Zobacz również:

Umowa ramowa pomiędzy firmami przewiduje wsparcie dla wszystkich klientów Oracle, zapewniając bezpieczne i optymalne ścieżki migracji ich środowisk na infrastrukturę OChK. Umowa przewiduje współpracę na wielu polach eksploatacji - od wsparcia w obszarze infrastruktury, platform middleware, baz i hurtowni danych (BigData) oraz wirtualizacji, kończąc zaś na usługach tworzenia i wdrażania dedykowanego oprogramowania i aplikacji SaaS Oracle. Wszystkie rozwiązania wytworzone lub opracowane przez Oracle Consulting mogą być dostarczone klientom OChK w modelu usługowym” - wyjaśnia Tomasz Łaniec, Strategic Consulting Executive, Oracle Consulting.

Oracle Consulting od ponad 25 lat realizuje na polskim rynku referencyjne projekty we wszystkich sektorach gospodarki. 2020 rok rozpoczynamy od przygotowania pierwszych wspólnych projektów migracji do chmury OChK” – komentuje Monika Adamska, Dyrektor zarządzająca Oracle Consulting. „Zawarta ostatnio umowa pomiędzy naszymi firmami jest świadectwem dbałości Oracle o naszych klientów, których będziemy wspierać w migracji ich systemów informatycznych do chmury. Możliwość migracji pomiędzy chmurami jest także efektem realizowania strategii Oracle, zakładającej dostarczanie klientom narzędzi do budowania środowisk wielo-chmurowych”.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200