O systemach FK

Chciałbym nawiązać do "Raportu Specjalnego" dot. systemów finansowo-księgowych. Przyznaję, że przygotowany jest na dobrym poziomie. Przede wszystkim widać do kogo jest kierowany: do decydentów w przedsiębiorstwach. Wszystkie teksty pokazują dość szerokie spektrum spraw związanych z systemami FK.

Chciałbym nawiązać do "Raportu Specjalnego" dot. systemów finansowo-księgowych. Przyznaję, że przygotowany jest na dobrym poziomie. Przede wszystkim widać do kogo jest kierowany: do decydentów w przedsiębiorstwach. Wszystkie teksty pokazują dość szerokie spektrum spraw związanych z systemami FK.

Informacja jak powstają takie systemy, w oparciu o jakie narzędzia jest dla laika-decydenta nie znacząca, lecz służbom informatycznym pozwala na ustawienie jednego z kryteriów wyboru systemu.

Opis wdrożenia oraz przykładowy opis funkcji systemu FK, to dla wielu dyrektorów i głównych księgowych kompendium wiedzy. Mają to podane ja na "tacy". Wnikliwe przestudiowanie tych artykułów pozwoli wyeliminować kiepskie produkty, a także co bardzo ważne dla firm komputerowych - uświadomić potrzebę oraz rozmiar wdrożenia. Bardzo często, szczególnie w niedużych przedsiębiorstwach, brak jest zupełnie świadomości wdrażania oprogramowania. Jest to wszystko jasno i przejrzysto opisane.

Niestety tę beczkę miodu zabrudziła łyżka dziegciu. Jest nim niewątpliwie zestawienie programów finansowo-księgowych. Moja firma nie produkuje oprogramowania, ale tak się składa, że znane nam są niektóre z prezentowanych pakietów. Niestety nie uniknęliście Państwo unifikacji, z którą próbowaliście walczyć w zestawieniu firm komputerowych za zeszły rok. Tak więc na pewno należy wprowadzić podział systemów - nie można ich reklamować (bo jest to niewątpliwie forma reklamy) wszystkich naraz. Jak można porównać produkty takich firm jak: Prokom, PRO-Holding czy Koma z pakietami (nie produktami) firm: Digitland, CDN czy Giga. Jeśli ktoś będzie kierował się ceną czy ilością wdrożeń, to sugeruje mu się produkty tych trzech ostatnich. To tak jakby porównywać wielkość sprzedaży (w ilości sztuk) PF126 oraz FERRARI. Jest to oczywiście inna klasa. I tak samo jest z systemami FK. Można je podzielić przynajmniej na dwie klasy, najprościej na: duże i małe. Oczywiście kryteriów może być wiele, chociażby czy system korzysta z systemu zarządzania bazą danych (Oracle, Informix, Progress itp.) czy nie. Dobrym pomysłem przy charakterystyce firm była wartość obrotu na jednego zatrudnionego. Można przez analogię wprowadzić do zestawienia systemów F-K średnią liczbę użytkowników dla jednego wdrożenia. Byłby to swoisty "wskaźnik prawdy".

Na koniec po uwagach ogólnych chciałbym zadać pytanie szczegółowe. Pytanie kieruję (za pośrednictwem CW) do trzech firm: Petroinform-Optimus, EuroCIM oraz Zakładów Azotowych w Puławach, które jak wynika z zestawienia użytkują system FK obu ww. firm komputerowych. Nie wiem czy to jest pomyłka CW, jeśli nie, to ktoś nas oszukuje, bo nie przypuszczam, żeby w Zakładach Azotowych pracowały dwa różne systemy FK. Chętnie na łamach CW przeczytam wyjaśnienie firm Petroinform-Optimus oraz EuroCIM.

Artur Kufel

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200