O krok przed analityką biznesową

Analiza przebiegu procesów biznesowych stopniowo staje się kolejnym źródłem danych przydatnych w analizach biznesowych i optymalizacji prowadzonej działalności.

Analitycy firmy Gartner podkreślają, że koncepcja rozwiązań wspierających monitorowanie przebiegu procesów biznesowych może być wdrożona na wiele sposobów. Idea rozwiązań klasy Business Activity Monitoring jest jednak wspólna - pozwala na szczegółowe analizowanie przebiegu procesów biznesowych. Analitycy prognozują, że mechanizmy BAM w perspektywie kilku lat staną się istotnym źródłem wewnętrznych innowacji w wielu organizacjach biznesowych. Jednocześnie, w miarę nacisków na prowadzenie analiz biznesowych w czasie rzeczywistym i na najbardziej aktualnych danych, rozwiązania klasy BAM stają się ciekawym uzupełnieniem - i źródłem informacji o sposobie działania organizacji - dla systemów analityki biznesowej.

Wiedza pozyskana w wyniku szczegółowej analizy przebiegu procesów biznesowych może być wykorzystana do podniesienia sprawności całej organizacji. Taki cel przyświecał wdrożeniu narzędzi Software AG w firmie GAZ-SYSTEM. Oferowane przez Software AG oprogramowanie webMethods Business Activity Monitoring pozwala mierzyć i monitorować w czasie rzeczywistym wybrane elementy poszczególnych procesów biznesowych, co przekłada się na możliwość wykrywania wszelkich nieprawidłowości oraz optymalizacji i doskonalenia modelu działania firmy. "Każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do maksymalizacji efektywności działania. Co prawda GAZ-SYSTEM ma specjalną pozycję rynkową, ale trzeba zwrócić uwagę, że nasza taryfa jest zatwierdzana przez URE na bazie realnych struktur kosztowych. Musimy wobec tego dbać o optymalizację biznesu. Teraz doszliśmy do etapu, w którym mamy uporządkowane procesy i chcemy z nich uczynić oś zarządzania firmą" - dodaje Grzegorz Stępniak, dyrektor pionu informatyki w firmie GAZ-SYSTEM. Jego zdaniem rozwiązania typu BAM są naturalną konsekwencją rozwoju oraz dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa, zaś wdrożenie oprogramowania tej klasy pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat przebiegu, jakości oraz efektywności poszczególnych procesów.

W firmie GAZ-SYSTEM w pierwszej kolejności uruchomiono narzędzia do monitorowania procesów biznesowych w kontekście obszaru zakupowego. "Zaczęliśmy od procesu zakupowego, bo leży on u podstaw procesów inwestycyjnych. Ma to niebagatelne znaczenie ponieważ prowadzimy bardzo duże projekty związane z rozbudową infrastruktury gazowej" - uważa Grzegorz Stępniak. Według niego dzięki takiemu podejściu możliwa będzie dalsza optymalizacja kolejnych procesów biznesowych. Oczekiwane korzyści w kontekście optymalizacji procesu zakupowego dotyczą przede wszystkim zapewnienia przewidywalności prowadzonych działań, co z kolei ma przekładać się na możliwość tworzenia bardziej realnych planów inwestycyjnych.

Wnioski z kolejnych iteracji poddawanego monitoringowi procesu stanowią cenną wiedzę na temat funkcjonowania organizacji. Warto wspomnieć, że nowoczesne narzędzia klasy Business Activity Monitoring umożliwiają analizowanie pozyskanych w ten sposób danych w sposób zbliżony do tego, w jaki działają typowe narzędzia klasy Business Intelligence. "To trochę jak zabawa w detektywa, która polega na odkrywaniu kolejnych pokładów nieuświadomionej wiedzy na temat sposobu działania przedsiębiorstwa i kolejnych obszarów, które można usprawnić. Dopiero na etapie realizacji wychodzi często dodatkowa wiedza. Pojawia się syntetyczny obraz przebiegu procesów, który stanowi wartość dla każdego przedsiębiorstwa" - uważa Grzegorz Stępniak. Cenną uwagą jest z pewnością fakt, że nie wszystkie procesy biznesowe warto poddawać tak szczegółowej analizie. Niektóre z nich w wielu firmach są prowadzone w sposób tak ustandaryzowany, że dodatkowy monitoring okazuje się zbędny.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200