O Internecie dla przedsiębiorców

''Internet - klucz do efektywnego przedsiębiorstwa'' - to ponad 8-godzinna impreza o charakterze edukacyjno-promocyjnym, która odbyła się 11 lipca w LIM Centre w warszawskim Hotelu Marriott. Wzięło w niej udział przeszło 120 decydentów i specjalistów od informatyki i telekomunikacji z zaproszonych przez Thesar polskich przedsiębiorstw oraz wykładowcy z 5-ciu firm współorganizujących spotkanie: EUnet, Motorola GmbH, Telebit, Lotus i Amadeusz.

''Internet - klucz do efektywnego przedsiębiorstwa'' - to ponad 8-godzinna impreza o charakterze edukacyjno-promocyjnym, która odbyła się 11 lipca w LIM Centre w warszawskim Hotelu Marriott. Wzięło w niej udział przeszło 120 decydentów i specjalistów od informatyki i telekomunikacji z zaproszonych przez Thesar polskich przedsiębiorstw oraz wykładowcy z 5-ciu firm współorganizujących spotkanie: EUnet, Motorola GmbH, Telebit, Lotus i Amadeusz.

W założeniu organizatorów, kolejne sesje seminarium miały ukazać uczestnikom możliwości i korzyści, płynące ze stosowania nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych w pracy podległych im przedsiębiorstw. Spośród dziesięciu odczytów 5 dotyczyło mniej lub bardziej bezpośrednio, rozmaitych aspektów tytułowej kwestii spotkania. Były to: "Korzyści i możliwości Internetu z punktu widzenia przedsiębiorcy", "Systemy poczty elektronicznej", "Elektroniczna Wymiana Informacji (EDI)", "Łączenie sieci lokalnych przez Internet" oraz "Lotus Notes - droga do efektywnej pracy grupowej". Pozostałe - oprócz wstępnego rysu historycznego o Internecie prezentowały informacje o przydatności konkretnych produktów takich jak: modemy, routery czy systemy zarządzania siecią Motoroli i Telebitu

do realizacji bezpośrednich połączeń oraz budowy sieci LAN i WAN. Można mieć zastrzeżenia co do korelacji między zawartością zestawu materiałów, w które zaopatrzono uczestników, a treścią odczytów - przewaga informacji o produktach, brak zapisu tez głoszonych przez prelegentów.

Uczestnicy uaktywnili się przy 2 okazjach. Najpierw po informacji nt. różnych systemów poczty elektronicznej i kryteriach jej wyboru (z krótką wzmianką o roli EDI), gdy prelegent Maciej Skrzypczyński z Thesara uświadomił publiczności że "jeśli już nabyli NetWare to mają elementarne środki służące łączności komputerowej z innym

odległym LAN" o ile zdołają załatwić łącze telefoniczne. Wywiązała się wymiana zdań, zakończona podpowiedzianą przez organizatorów konkluzją, "...że należy zbudować odpowiednie lobby, które..." lecz po uświadomieniu sobie, że rzecz dotyczy monopolu TP SA - zabrakło wyobraźni, jak ukonkretnić postulat o lobby. Dyskusja po zakończeniu spotkania na temat egzotycznego w Polsce narzędzia jakim jest Notes Lotusa była szczególnie interesująca: można było wiele dowiedzieć się o zastosowaniach tej aplikacji na świecie.

Warto odnotować, że EUnet Inc., największy usługodawca europejski dla Internetu, ma w Centrum LIM (Al. Jerozolimskie 65/79, 00-679 Warszawa) swój polski oddział pod nazwą Pl-net. Ta spółka z o.o. ma ambicję zostać wkrótce oferentem usług dla Internetu w Polsce. Ma ona już licencję na podłączanie podmiotów nieakademickich (akademickich podłącza NASK) i nie będącymi instytucjami rządowymi (tych przyłącza CUPAK) do komercyjnego Internetu. Niestety, rozdany przez organizatorów materiał informacyjny o Pl-net nie podaje nr. telefonu, faksu czy adresu poczty elektronicznej tej firmy.

Dlatego jeśli ktoś chce zaistnieć w Internecie, musi napisać list do Pl-net, aby otrzymać kompletny pakiet informacyjny, z którego dowie się jaką drogą firma dojdzie przez Internet do dobrobytu (pardon: efektywności). Oto skutek przywołania na sesji słynnej broszury dr. A. Targowskiego z początku lat 70. pt. "Informatyka klucz do dobrobytu".


TOP 200