Numi usprawnia zarządzanie numerami operatora

Globema udostępniła własne rozwiązanie NUMI (Numbers Inventory Manager), zapewniające obsługę numeracji u operatora telekomunikacyjnego. System wspomaga operatorów telefonii stacjonarnej, komórkowej lub wirtualnej w zarządzaniu numeracją, od poziomu koncesji aż do identyfikacji pojedynczego numeru.

Rozwiązanie stanowi samodzielny system do obsługi procesów związanych z administracją koncesjami, wsparcia sprzedaży aktualną bazą numeracyjną oraz nadzoru cyklu życia zdefiniowanego przez operatora numeru telefonicznego. Korzystając z intranetu działy zaangażowane w proces utrzymania numeru dysponują dostępem do istotnych dla nich informacji, a ponadto mogą je integrować z już wdrożonymi systemami CRM lub paszportyzacji sieci (Smallworld Physical Network Inventory).

System Numi pozwala na uzyskiwanie informacji dotyczących bieżącej numeracji telefonicznej, jej przypisania do obiektów (central), rodzaju usług (POTS, ISDN, DSL), a w połączeniu z możliwością zdefiniowania geograficznych obszarów sprzedaży, pozwala na prostą negocjację numeru już w czasie pierwszego kontaktu z klientem.

Zobacz również:

Dostępne numery są wyszukiwane zależnie od potrzeb według adresu klienta, rangi numeru (złoty, srebrny, brązowy) czy typu usługi. Wspólne dla wielu działów dane o numeracji wraz z możliwością tworzenia puli numerów dla sprzedawców działających w terenie, pozwalają operatorom wyeliminować powtórne przydzielanie numerów telefonicznych.

System działa w oparciu o serwer bazodanowy Oracle lub Microsoft SQL Server, a sam dostęp do danych następuje za pomocą standardowej przeglądarki WWW. W przypadku integracji z innymi systemami wymiana danych odbywa się w formacie XML z wykorzystaniem Web Services.


TOP 200