Numeryczny plan Warszawy

Zamiast tradycyjnego planu miasta, można skorzystać z jego wersji elektronicznej.

Zamiast tradycyjnego planu miasta, można skorzystać z jego wersji elektronicznej.

SilverSoft oferuje program City, który wraz z odpowiednią bazą danych tworzy system kartograficzno-informacyjny. Obecnie wprowadzono do sprzedaży nową wersję bazy, zawierającą aktualne informacje i plan Warszawy. Producentem oprogramowania jest rosyjska firma Erma-Soft, a SilverSoft opracował polską wersję pakietu i bazy danych. Dostępna jest również wersja angielska.

City jest systemem umożliwiającym tworzenie i edycję baz danych skojarzonych z elektroniczną mapą miasta. Połączenie systemu kartograficznego i informacyjnego pozwala na szybki dostęp do danych związanych z obiektami, znajdującymi się na mapie. Plan Warszawy dostępny jest w skali 1:10 000 i pozwala na precyzyjną lokalizację znajdujących się w bazie obiektów.

Oprogramowanie dostępne jest w kilku wersjach. Podstawowy pakiet City 2.0+ zawiera narzędzia do przeszukiwania informacji, wyświetlania planu oraz dołączania notatek, zdjęć i schematów. City 2.5+ rozszerza możliwość wersji podstawowej m.in. o narzędzia do wprowadzania i redagowania do 60 warstw zawierających obiekty punktowe, edycji własnych baz danych, opracowanych przez użytkownika, importu danych o formatach .DBF i .DB oraz kojarzenia ich z mapą. Natomiast City 2.7+ jest wersją o największych możliwościach, która pozwala na tworzenie i prowadzenie baz danych, złożonych z różnego rodzaju obiektów, oraz kojarzenie tych obiektów z mapą. W połączeniu z mapą o skali 1:10 000 pozwala to na precyzyjną ich lokalizację. Użytkownik może wprowadzać i redagować dane punktowe, liniowe i obiekty terenowe.

Funkcje i zastosowania mapy

Graficzny interfejs użytkownika w menu głównym zawiera narzędzia do geometrycznej obsługi mapy oraz tekstowych baz danych, a także panel przycisków do szybkiego wprowadzania poleceń. Podstawowe okno zawiera obraz mapy Warszawy. Za pomocą polecenia lupa możliwe jest otwarcie okna z powiększonym fragmentem mapy - jednocześnie można otworzyć 3 takie okna. Dla zaawansowanego użytkownika jednym z bardziej istotnych narzędzi jest legenda, która pozwala na ustalenie kolejności warstw, tworzenie nowych warstw danych oraz redagowanie obrazków służących do przedstawiania obiektów punktowych. Wykorzystując te narzędzia można sterować wyglądem mapy, decydując, co i w jakiej formie jest prezentowane na mapie. Program zawiera funkcje pozwalające na przeszukiwanie informacji graficzno-tekstowych, definiowanie filtrów do poszukiwań, wyznaczanie długości tras oraz określanie powierzchni zaznaczonych na mapie obszarów.

Numeryczna mapa miasta może być doskonałym narzędziem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla firm, instytucji lub biur turystycznych, które mogą w tym systemie informacyjnym gromadzić dane na temat np. sieci handlowych, kontrahentów, punktów zaopatrzenia itp. Mapa może być także dobrym narzędziem dla organów administracji terenowej, ułatwiając założenie uporządkowanej bazy niezbędnych informacji oraz szybki do nich dostęp.

Wymagania sprzętowe i instalacja

City pracuje w środowisku Windows 3.11 lub Windows 95 i wymaga 8 MB pamięci dyskowej i karty graficznej VGA. Instalacja systemu dostarczanego na dyskietkach 1,44 MB nie nastręcza trudności. Program jest w interesujący sposób zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem - podczas instalacji zostaje wyświetlona liczba oraz komunikat informujący o konieczności zatelefonowania do sprzedawcy i poinformowaniu go o wartości tej liczby w celu otrzymania numeru kodu, bez wprowadzenia którego nie można go uruchomić.


TOP 200