Nowy wymiar sieci

Rozmowa z Charlesem Wangiem, prezesem CA.

Rozmowa z Charlesem Wangiem, prezesem CA.

Wspominał Pan o trójwymiarowym interfejsie użytkownika, który stać się ma standardem w ciągu najbliższych 10 lat...

Naszym zdaniem użytkownicy chcą pracować z tego typu narzędziami pozwalającymi im widzieć rzeczy takie, jakie są. Mogę się założyć, że w ciągu roku Microsoft także opowie się za technologią 3D i będzie chciał ją wprowadzić w swoich produktach.

Przejmujecie kolejne firmy zajmujące się technologią 3D. Co się stało z przejętym rok temu AI Ware i ich technologią sieci neuronowych?

Obecnie jesteśmy w fazie testów beta agentów sieci neuronowej dla Unicentera, zwanych przez nas neugents. Będą one mogły np. przewidzieć zachowanie się serwerów Windows NT pracujących w sieci. Kolejne jej zastosowania to elementy sieci, bazy danych, systemy unixowe.

Jaki jest następny krok rozwoju Jasmine i Unicenter TNG?

Zamierzamy dokonać integracji obu produktów. Nastąpi to w ciągu najbliższego roku. Nowemu produktowi nadamy nazwę TND (The Next Dimension).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200