Nowy system sprzedaży On-line w TCH Components

TCH Components uruchomiła 18 września nowy system sprzedaży internetowej przeznaczony dla dilerów firmy, zintegrowany z systemem zarządzania BAAN IV, którym dotąd posługiwała się TCH.

TCH Components uruchomiła 18 września nowy system sprzedaży internetowej przeznaczony dla dilerów firmy, zintegrowany z systemem zarządzania BAAN IV, którym dotąd posługiwała się TCH.

Nowy system sprzedaży, poza dokonywaniem zakupów produktów, które znajdują się w magazynie dystrybutora, umożliwia dilerom składanie zamówień oczekujących poprzez rezerwację produktów z najbliższej dostawy oraz zamawianie towarów sprowadzanych indywidualnie na życzenie dilera.

Łatwiejsze jest także wyszukiwanie produktów zarówno według grup produktowych jak i nazw producentów. Poza funkcjami handlowymi sprzedaż internetowa spełnia także funkcje informacyjne. Każdy produkt posiada swoją kartę katalogową, na której zgromadzono możliwie kompletne informacje na jego temat. Ułatwieniem dla dokonujących zakupów jest system porad zastosowany w sklepie. Diler uzyskuje informacje o produktach zamiennych, powiadamiany jest o możliwości uzyskania lepszej ceny, system ostrzega go przed ewentualnymi problemami proponując alternatywne rozwiązania. Klienci mają także możliwość tworzenia cennika podręcznego, do którego można przenosić pojedyncze produkty lub całe grupy produktowe oraz zapisania się na subskrypcję ściśle zdefiniowanych informacji.

System sprzedaży internetowej umożliwia ponadto bieżące monitorowanie współpracy z TCH Components. Dilerzy są informowani o wielkości dostępnego kredytu, stanie rozliczeń z dystrybutorem i realizacji swoich zamówień. Mają również możliwość przeglądania dokumentów: faktur, zamówień i reklamacji. Sprzedaż internetowa informuje o trwających promocjach, ofertach specjalnych i wyprzedażowych. Na stronach dla dilerów można zapisać się na prowadzone przez TCH szkolenia lub skorzystać z wsparcia technicznego.

TCH Components zapowiada w najbliższej przyszłości uruchomienie systemu aukcyjnego, mechanizmu konfiguratora pomagającego wybrać produkt o określonych cechach i rozbudowę modułu rozliczeń.

TCH Components

tel. (22) 868 22 25

faks (22) 868 22 52

www.e-comp.pl


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200