Nowy system na parkiecie

W 2000 r. warszawska giełda zacznie korzystać z nowego systemu informatycznego.

W 2000 r. warszawska giełda zacznie korzystać z nowego systemu informatycznego.

Sfinalizowano umowę między Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie SA a paryską giełdą SBF i francuskim Euronext na zakup nowego systemu informatycznego. Jako platformę sprzętową wybrano serwery Hewlett-Packard i Tandem Computer, oddziału Compaq Computer. Polskim partnerem w pracach wdrożeniowych będzie ComputerLand SA jako dostawca sprzętu i wykonawca części usług na rzecz projektu.

Zmiana stosowanego oprogramowania ma usprawnić działanie GPW, umożliwi także polskim biurom maklerskim bezpośrednie łączenie się z giełdami zagranicznymi. Ułatwi to znacznie ich pracę, biorąc pod uwagę fakt rozpoczęcia już we wrześniu br. przyjmowania zleceń od klientów na akcje firm z krajów OECD. "Jest to pierwszy etap naszej integracji z Unią Europejską" - stwierdził Wiesław Rozłucki, prezes GPW. Jeśli wejdziemy do Unii Europejskiej, polskie biura otrzymają prawo do prowadzenia działalności na tamtych rynkach. Nie będą musiały korzystać z pośrednictwa zagranicznych brokerów przy zakupie akcji, a nowy system zautomatyzuje składanie zleceń.

Zakończenie wdrożenia oczekiwane jest na wrzesień lub październik 1999 r. W pełni zacznie on jednak działać dopiero na początku 2000 r. Jak twierdzą specjaliści, dzięki nowemu systemowi warszawska giełda stanie się bardziej konkurencyjna w stosunku do innych tego typu instytucji w naszym regionie. Oprócz notowań akcji, system umożliwi również rejestrowanie obrotu obligacjami, papierami typu futures, tzw. warrantami i opcjami. Jak oceniają przedstawiciele giełdy, dzięki francuskiemu oprogramowaniu zmniejszy się koszt przystosowania jednego biura maklerskiego do współpracy z systemem giełdy warszawskiej z ok. 1 mln USD do 20-80 tys. USD.