Nowy system, na nowy rok

We wrześniu tego roku odbędzie się premiera nowej wersji pakietu ERP - IFS Applications 2000.

We wrześniu tego roku odbędzie się premiera nowej wersji pakietu ERP - IFS Applications 2000.

To pierwsza w historii IFS ogólnoświatowa premiera nowego produktu. App-lications 2000 zostanie zaprezentowany jednocześnie w 34 wersjach językowych, w tym także w wersji polskiej. Nowy produkt zawiera kilka istotnych udoskonaleń w porównaniu do dotychczas oferowanej wersji 99. Jedną z najciekawszych propozycji IFS jest technologia Connect.

Złączone systemy

Connect to - jak wyjaśniają przedstawiciele firmy - koncepcja zapewniająca standardowy i dobrze zdefiniowany interfejs komunikacyjny między IFS Applications a oprogramowaniem niezależnych producentów i innymi, niż komputery PC, urządzeniami. Przy opracowaniu Connect zastosowano dwie technologie Microsoftu, z którym IFS zawarł strategiczne partnerstwo - Component Object Model (COM) i Microsoft Transaction Server.

Podstawowa funkcjonalność Connect obejmuje metodologię i szablony do tworzenia komponentów biznesowych opartych na COM, elementów integrujących aplikacje w Javie, a także usługę Connectivity, umożliwiającą płynną wymianę danych między odległymi urządzeniami.

Elementem nowej koncepcji IFS jest także pakiet do tworzenia i obsługi zdarzeń w firmie. Zdarzenie może być dowolnie definiowane. Jest to szczególnie przydatne, gdy stosuje się specjalistyczne urządzenia pomiarowe, rejestrujące itp. Jednym z rodzajów obsługiwanych urządzeń mają być telefony działające w zgodzie z protokołem WAP (Wireless Application Protocol).

Bezpośrednia obsługa

Jedną z podstawowych nowości funkcjonalnych pakietu Applications 2000 jest stworzenie przez jego producenta technologicznych podstaw do wdrożenia w firmie rozwiązań z zakresu handlu elektronicznego. Koncepcję opracowano wspólnie z firmą zajmującą się internetową sprzedażą dóbr konsumpcyjnych. IFS zamierza ujawnić dokładniejsze dane o tej technologii dopiero na miesiąc przed premierą nowej wersji systemu.

Innym nieobecnym do tej pory w pakiecie modułem jest Front Office, zintegrowany z IFS Applications po przejęciu przez szwedzkiego producenta firmy Exactium. Zawiera on internetowe narzędzie do konfigurowania produktu, generator ofert i specjalną, marketingową bazę danych. Moduł ma uprościć przepływ informacji od klienta do producenta. Zapewnić ma także praktycznie bezpośredni wpływ złożonego zamówienia na rozpoczęcie jego produkcji. Zarówno rozwiązania dla handlu elektronicznego, jak i moduł Front Office mają wykorzystywać koncepcję Connect.

Pracownicy i partnerzy

W Applications 2000 pojawią się jeszcze cztery obszary usprawnień. Ułatwienie raportowania ma przynieść nowy moduł Business Performace. Pojawiają się również funkcje zarządzania łańcuchem dostaw i kadrami. Temu ostatniemu celowi służą moduły Employee Development i Recruitment.

Nowym elementem jest także Enterprise Asset Management (EAM), którego zadaniem jest obsługa majątku trwałego firm. W porównaniu z tradycyjnymi modułami do zarządzania majątkiem EAM zawiera - wg zapewnień producenta - bardziej rozbudowane możliwości planowania i projektowania fabryk i innych obiektów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200