Nowy sterownik BusLogic

BusLogic wprowadził na rynek nowy model sterownika - KT-956. Jest on sterownikiem WIDE SCSI przeznaczonym dla magistrali PCI.

BusLogic wprowadził na rynek nowy model sterownika - KT-956. Jest on sterownikiem WIDE SCSI przeznaczonym dla magistrali PCI.

KT-956 dostępny jest w dwóch wersjach standardu WIDE SCSI - single i differential. Maksymalny transfer na tej magistrali wynosi 20 MB/s. Sterownik może obługiwać do 15 urządzeń SCSI. Wbudowane mechanizmy rozłączenie-podłączenie pozwalają na pracę KT-956 w systemie ciągłym, nawet w razie awarii jednego z podłączonych urządzeń. AutoSCSI Utility umożliwia łatwą konfigurację urządzenia. Sterownik wyposażony jest także w 8-bitowe złącze pozwalające na podłączenie wolniejszych urządzeń SCSI. Nowy produkt dostępny jest, wraz z kompletem sterowików oraz sterownikami ASPI, dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych.


TOP 200