Nowy serwer DNS w formule open source

Grupa ekspertów udostępniła alternatywę open source popularnego serwera DNS BIND, który ma mieć lepszą wydajność i zapewniać większe bezpieczeństwo.

Nowy serwer DNS, o nazwie Unbound 1.0, może być używany przez ISP i w sieciach przedsiębiorstw.

Unbound został udostępniony programistom open source przez NLnet Labs, VeriSign, Nominet i Kirei. NLnet Labs, firma badawcza non profit, ma zapewnić bieżąca obsługę oprogramowania.

Pierwszy prototyp serwera powstał w roku 2004 z założeniem osiągnięcia większej wydajności i lepszego bezpieczeństwa niż BIND. Unbound obsługuje rozszerzenia bezpieczeństwa DNS (DNSSEC), które uwierzytelniają kwerendy DNS do serwerów wyższego poziomu, ale nie są zbyt szeroko rozpowszechnione, ponieważ opierają się infrastrukturze kluczy publicznych.

Zobacz również:

Najbardziej popularnym serwerem DNS w internecie jest BIND (Berkeley Internet Name Domain) zaprojektowany na początku lat osiemdziesiątych. Jednak zawiera on poważne luki bezpieczeństwa, obecne nawet w najnowszej wersji BIND 9.


TOP 200