Nowy procesor 586

Firma INTEL ogłosiła, iż zamierza wprowadzić na rynek nowy procesor oznaczony symbolem 586, jako kontynuację procesorów serii 86. Będzie on realizował zarówno instrukcje typu RISC (tj. procesora o zredukowanym zestawie instrukcji), jak i typu CISC (tj. procesora o pełnym zestawie instrukcji), stąd oznaczony został skrótem CRISC (Complex Reduced Instruction Set Computer).

Firma INTEL ogłosiła, iż zamierza wprowadzić na rynek nowy procesor oznaczony symbolem 586, jako kontynuację procesorów serii 86. Będzie on realizował zarówno instrukcje typu RISC (tj. procesora o zredukowanym zestawie instrukcji), jak i typu CISC (tj. procesora o pełnym zestawie instrukcji), stąd oznaczony został skrótem CRISC (Complex Reduced Instruction Set Computer).

Dyrektor firmy Intel Europe p. Hans Geyer powiedział, że podział między tymi procesorami, kiedyś wyraźny, coraz bardziej się zaciera od momentu, gdy konstruktorzy łączą najlepsze rozwiązania obu technologii.

We wczesnych latach osiemdziesiątych, kiedy zaczęły powstawać komputery osobiste, wierzono, że do wykonywania skomplikowanych operacji komputer musi mieć złożony zestaw instrukcji-rozkazów. Instrukcje te realizowane były w tzw. mikrokodzie, który stanowił warstwę pośrednią między rozkazami maszynowymi a poziomem elektronicznym komputera, gdzie zapisane były na stałe pojedyncze operacje realizowane przez procesor. Tak narodziła się technologia CISC.

W tym samym czasie w innym ośrodku narodziła się myśl, by dużą liczbę instrukcji podzielić na proste operacje i przygotowawszy bardzo zoptymalizowane programy tłumaczące, wykorzystywać mały zestaw prostych instrukcji. Technologia RISC nie wymaga stosowania mikrokodów i może przekazywać instrukcje do procesora bardzo szybko (jedna instrukcja w czasie pojedynczego cyklu zegara). Obie technologie rozwijały się oddzielnie.

Z biegiem lat konstruktorzy technologii RISC stwierdzili, że aby osiągnąć pełną funkcjonalność, ich zredukowany zestaw instrukcji powinien być poszerzony o bardziej skomplikowane instrukcje. Zwiększono ich liczbę prawie do ilości instrukcji wykonywanych przez procesor CISC. Natomiast konstruktorzy technologii CISC uznali, że pewne rozwiązania technologiczne użyte w procesorach RISC, zwiększające szybkość przetwarzania, mogą być zastosowane również do ich procesorów.

Pierwszą przeszkodą na drodze do integracji obu technologii było skonstruowanie przez firmę INTEL procesora 486. Mimo że była to przeprojektowaną wersją procesora 386 wykonana w technologii CISC - oparty był na wielu identycznych koncepcjach, które czyniły procesory RISC tak szybkimi. Zaoferowano podzbiór instrukcji typu RISC, który nie wymaga mikrokodów, a zatem może być wykonywany bardzo szybko w pojedynczym cyklu zegara, podobnie jak tradycyjne rozkazy RISC.

Nowy procesor 586 posuwa się dalej w kierunku integracji. Oznaczony jako "P5" i będący w stadium rozwoju i testowania, procesor 586 będzie łączył pamięć podręczną ("cache") dla rozkazów i dla danych oraz typową dla technologii RISC możliwość dodatkowego szeregowania skalarnego ("SuperScalar Pipelines"), które zwiększa szybkość pracy poprzez równoległe przetwarzanie informacji. Nowy procesor będzie nie tylko szybszy, ale i zgodny z istniejącymi procesorami 386 i 486. Dostawy nowego procesora spodziewane są w pierwszym kwartale 1992 r.

Jeśli firma Intel będzie posuwała się dalej w kierunku integracji tych obu technologii, w tempie podyktowanym jej budżetem na badania i rozwój w wysokości 600 mln USD, to gdzie pozostanie rynek technologii RISC z jego rocznym dochodem 190 mln USD w 1990 r.? Pan Greyer maluje ponury obraz przyszłości dla technologii RISC: "Nie przewiduję by żaden nowy wytwórca technologii RISC mógł wejść na rynek i uważam, że dwie trzecie obecnych producentów zniknie z tego rynku".

Część problemu leży w braku zgodności pomiędzy systemami RISC z architekturą CISC. Każda architektura procesorów RISC jest rozwijana zgodnie z różnymi specyfikacjami - stacje firmy Sparc nie są podobne do maszyn firmy IBM R/6000.

Innym istotnym czynnikiem, hamującym rozwój rynku technologii RISC, jest ogromna liczba już zainstalowanych komputerów opartych na technologii CISC. Jeśli Intel zaoferuje w nowych procesorach funkcjonalność technologii RISC i ich szybkość pracy, a ponadto pełną kompatybilność z zainstalowaną już bazą komputerów - technologia RISC nie będzie mogła z tym konkurować.

Ostatnie "wojny" systemów operacyjnych rzucają światło na te problemy. We wszystkich najnowszych planach producentów systemów operacyjnych, od Windows do wspólnego przedsięwzięcia Apple/IBM i dalej do systemu SunSoft Solaris 2.0, zobowiązano się do zachowania zgodności z architekturą firmy Intela. Ale mimo, że każdy z producentów będzie popierał jeden z systemów RISC, to nie ma systemu, który zyskałby jednomyślną akceptację wszystkich.

Podczas gdy procesory RISC będą dalej wykorzystywane w komputerach i urządzeniach peryferyjnych, upłynie dużo czasu zanim, jeśli w ogóle, technologia RISC stanie się uznaną normą.

Zatem gdzie pozostawiono normalnych użytkowników? Podczas gdy Intel koncentruje się coraz intensywniej na najwyższym poziomie rozwoju i badań, inni wytwórcy procesorów, jak AMD i Chips&Techologies, rozwijają produkcję procesorów dla komputerów niskiego i średniego poziomu. Jeśli ci mniejsi wytwórcy będą specjalizować się w średniej klasie technologii, rynek procesorów Intel będzie dalej rozkwitał i poszerzał granice najwyższych technologii dla komputerów, o których zwykli szarzy użytkownicy będą mogli tylko czytać lub marzyć.


TOP 200