Nowy problem bezpieczeństwa IT: wypalenie zawodowe

Firma VMware opublikowała 8. coroczny „Global Incident Response Threat Report”. Przeanalizowano wyzwania stojące przed zespołami bezpieczeństwa w obliczu pandemii, wypalenia zawodowego i cyberataków motywowanych geopolitycznie — a te, według 65% specjalistów, nasiliły się od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

Getty Images

Tegoroczny „Global Incident Response Threat report” VMware ostrzega przed bezprecdensowym nasileniem deepfake i różnorakich przestępstw w cyberprzestrzeni.

65% specjalistów uważa, że cyberataki nasiliły się od czasu inwazji Rosji na Ukrainę (wg badaczy zjawisko to wystąpiło już na kilka miesięcy przed fizyczną inwazją.

Zobacz również:

  • IDC: Wzrost popularności sieci SD-WAN wynika z wymagań dotyczących łączności w chmurze i atrakcyjności SASE
  • Co trzecia firma w Polsce z cyberincydentem
  • 2024 - ciężki rok dla szukających pracy?

Interfejsy API to nowy punkt końcowy, stanowiący kolejną płaszczyznę dla napastników. W związku z rosnącym obciążeniem środowiska i aplikacji, obecnie około 23% ataków naraża na szwank bezpieczeństwo API. Do najważniejszych typów zagrożeń należą: narażenie danych (42%), ataki typu SQL i API injection (odpowiednio 37% i 34%) oraz DDoS (33%).

Ruch boczny to nowe środowisko walki. Ruch boczny zaobserwowano w 25% wszystkich ataków, przy czym cyberprzestępcy wykorzystali do penetracji sieci wszystko: od hostów skryptów (49%) i magazynów plików (46%) po PowerShell (45%), platformy komunikacji biznesowej (41%) i .NET (39%). Analiza telemetrii w ramach VMware Contexa wykazała, że tylko w kwietniu i maju 2022 r. prawie połowa włamań zawierała element ruchu bocznego.

Dane z raportu rzucają również światło na pojawiające się zagrożenia, takie jak deepfake, ataki na interfejsy API (to nowy punkt końcowy, stanowiący kolejną płaszczyznę dla napastników).

„Aby uniknąć kontroli bezpieczeństwa, cyberprzestępcy wykorzystują deepfake podczas przeprowadzania ataków” — powiedział Rick McElroy, główny strateg ds. cyberbezpieczeństwa w VMware. Dwóch na trzech uczestników badania zaobserwowało wykorzystanie złośliwych deepfake'ów przy okazji ataku, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do ubiegłego roku. Główną metodą dostarczania jest poczta elektroniczna. Złoczyńcy nie wykorzystują już syntetycznych materiałów audiowizualnych wyłącznie w operacjach wywierania wpływu czy kampaniach dezinformacyjnych. Dziś ich nowym celem jest wykorzystanie tej technologii do kompromitacji organizacji i uzyskania dostępu do ich środowiska.

Pracownicy cyberbezpieczeństwa zmęczeni jak nigdy wcześniej

Cyberprzestępcy biorą na celownik także tych, którzy reagują na incydenty. Twórcy ransomware stosują strategie cyberwymuszeń. Popularność ataków ransomware, wspieranych przez grupy e-przestępcze współpracujące w dark webie, wciąż nie słabnie. 57% respondentów miało styczność z takim zagrożeniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 2/3 ankietowanych zetknęło się z programami partnerskimi lub partnerstwami między grupami ransomware. Co więcej, najsilniejsze organizacje cyberprzestępcze nadal stosują techniki podwójnego wymuszania, aukcje danych i szantaż.

87% specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa twierdzi, że jest w stanie zakłócić działania cyberprzestępców czasami (50%) lub bardzo często (37%). Wykorzystują w tym celu również nowe techniki.

Wzrasta zjawisko wypalenia zawodowego wśród przepracowanych specjalistów w tej branży.

47% reagujących na incydenty stwierdziło, że doświadczyło przepalenia lub ekstremalnego stresu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z ubiegłorocznym 51%. Spośród tej grupy 69% (65% w 2021 r.) respondentów rozważało z tego powodu odejście z pracy. Organizacje dokładają jednak starań, aby temu zaradzić — ponad 2/3 ankietowanych stwierdziło, że ich miejsca pracy wdrożyły programy well-being przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu.

„Aby obronić ciągle rosnącą powierzchnię ataku, zespoły ds. bezpieczeństwa potrzebują właściwego poziomu widoczności w ramach obciążeń, urządzeń, użytkowników i sieci. To umożliwi wykrywanie, ochronę i reagowanie na cyberzagrożenia” — stwierdził Chad Skipper, globalny technolog ds. bezpieczeństwa w VMware. Gdy decyzje są podejmowane w oparciu o niepełne i niedokładne dane, hamuje to zdolność do wdrażania granularnej strategii bezpieczeństwa. Wtedy wysiłki w zakresie wykrywania i powstrzymywania bocznego przemieszczania ataków są utrudnione ze względu na ograniczony kontekst systemów.

Pełny raport w wersji angielskiej do pobrania tutaj.

Metodologia

VMware przeprowadziło w czerwcu 2022 r. ankietę online dotyczącą trendów w zakresie reagowania na incydenty, w której wzięło udział 125 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i reagowania na incydenty z całego świata. Procenty w niektórych pytaniach przekraczają 100 procent, ponieważ respondenci zostali poproszeni o zaznaczenie wszystkich odpowiedzi, które mają zastosowanie. Ze względu na zaokrąglenia, wartości procentowe we wszystkich pytaniach mogą nie sumować się do 100 procent.

Źródło: VMWare

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200