Nowy podział w policji

Wraz z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego, policja zamierza przeprowadzić zmiany w stosowanych przez siebie systemach informatycznych.

Wraz z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego, policja zamierza przeprowadzić zmiany w stosowanych przez siebie systemach informatycznych.

Zdaniem przedstawicieli biura informatyki Komendy Głównej Policji nowy podział administracyjny, obowiązujący od przyszłego roku, wymusi wprowadzenie wielu zmian w stosowanych obecnie systemach informatycznych. "Trudność w przeprowadzeniu zmiany w informatyce policji spowodowana jest faktem, że nasz podstawowy system informacji policyjnej oparty jest na obecnym podziale administracyjnym na 49, a nie 16 województw i utworzonych na jego podstawie wojewódzkich bazach danych" - mówi Zbigniew Chwaliński, dyrektor Biura Informatyki Komendy Głównej Policji. "Do końca grudnia muszą one funkcjonować według starego podziału Polski, a od 1 stycznia 1999 r. już w nowym" - uzupełnia. Zmiany dotyczą także m.in. systemów: Broń, Kadra i ewidencji wypadków i kolizji w ruchu drogowym.

Zapasowy serwer danych

Pierwszym etapem na drodze do dostosowania systemów informatycznych policji do funkcjonowania w podzielonej na 16 województw Polsce był zakup za 1,9 mln zł 15 4-procesorowych serwerów Optimusa, które dostarczył ComputerLand. Jest to, jak przyznają przedstawiciele komendy głównej, pierwsza dostawa sprzętu tego producenta dla policji. Są one przeznaczone dla komend, które mają pełnić rolę komend wojewódzkich po reformie administracyjnej kraju.

"Nowe serwery pozwolą nam zapewnić odpowiednią wydajność przy zwiększonej liczbie użytkowników korzystających z zainstalowanych na nich baz danych. Jednocześnie będziemy mogli stworzyć w każdej komendzie układ dwóch maszyn, z których jedna będzie pełnić funkcję serwera zapasowego, w przypadku awarii pierwszego" - stwierdza Zbigniew Chwaliński.

Powiatowe i wojewódzkie

Zmiany w konfiguracji baz danych policji rozpoczną się dopiero w styczniu 1999 r. Spowodowane to jest koniecznością wprowadzania zmian, które w grudniu nastąpią jeszcze w starych bazach osób poszukiwanych, kartotekach rzeczy utraconych czy skazanych i tymczasowo zatrzymanych. "Po 31 grudnia 1998 r. nadal będą one funkcjonować na starych serwerach, co ma zapewnić ciągłość pracy. Dzięki temu policjanci nie powinni nawet zauważyć zmiany" - zapewnia Zbigniew Chwaliński. Natomiast ich rekonfiguracja, która potrwa kilkanaście dni, zostanie przeprowadzona już na nowych maszynach dostarczonych przez ComputerLand. Docelowo mają one pełnić funkcję serwerów podstawowych.

Jako pierwsze zostaną podzielone bazy 49 obecnych województw na bazy komend powiatowych. "Od nowego roku zwiększy się ich rola. Będą one miały nie tylko dostęp do nich, ale także będą je aktualizować" - stwierdzają przedstawiciele Komendy Głównej Policji. Następnie z baz powiatowych zostanie utworzonych 16 baz wojewódzkich. Nie zmieniona pozostanie jedynie centralna baza danych w komendzie głównej. Osobny przetarg na zakup sprzętu i oprogramowania dla komendy stołecznej zostanie zorganizowany jeszcze w tym roku. W nowym podziale administracyjnym będzie ona prowadzić bazę Warszawy i województwa mazowieckiego.

Komputer na komisariacie

Ze względu na większą samodzielność komend powiatowych Komenda Główna Policji zakupi do nich sprzęt komputerowy, na którym zostanie zainstalowany system finansowo-księgowy opracowany przez informatyków policji. W przyszłorocznym budżecie biuro informatyki chciałoby także wygospodarować środki na zakup komputerów, w tym stacji graficznych, drukarek i sprzętu sieciowego dla ok. 2 tys. komisariatów. Dzięki temu mają one uzyskać dostęp do takich baz, jak kartoteka osób poszukiwanych, rzeczy utraconych, skazanych i tymczasowo zatrzymanych, a także wojewódzkiej ewidencji pojazdów i bazy PESEL. "Jest to zgodne z naszą strategią wprowadzenia informatyki w dolnej części struktury policji" - konkluduje Zbigniew Chwaliński.