Nowy pion Qumak-Sekom

Spółka pracuje nad utworzeniem czwartego - obok aplikacji biznesowych, integracji oraz technologii inteligentnego budynku - pionu w strukturze, Front Line. Przejmie on obowiązki serwisowe pionów integracji i aplikacji biznesowych, które zostaną połączone i wzmocnione będzie obsługiwał obecnych i nowych klientów.

W ubiegłym roku zwiększyliśmy przychody z 253,7 mln zł do 293,4 mln zł, a zysk z 14,1 mln zł do 14,4 mln zł. To bardzo dobry wynik w trudnym, kryzysowym rynku w zeszłym roku.

Paweł Jaguś, prezes zarządu Qumak-Sekom

Qumak-Sekom planuje też utworzenie centralnego help-desku, inwestycje w niezbędne narzędzia do monitorowania oprogramowania i infrastruktury klasy ITSM /EAM, służący obsłudze infrastruktury IT wielu klientów, z zachowaniem standardów ITIL, w oparciu o umowy SLA. Nowy dział ma docelowo generować 10-15% przychodów firmy.

Podobne efekty synergii kompetencji pionów chce wykorzystać w realizowanych projektach, które obejmują budowę inteligentnych budynków oraz . Obecnie spółka prowadzi realizację trzech centrów danych (dla MSZ, UKE i COISZ), w których obok wykonania obiektu, dostarcza i integruje infrastrukturę IT oraz wdraża odpowiednie aplikacje. W ten sam sposób Qumak-Sekom planuje działać przy projektach budowy stadionów sportowych. "Nowoczesny stadion to nie tylko bardzo inteligentny i bezpieczny obiekt, ale także prawdziwe przedsiębiorstwo, które wymaga wszelkich rozwiązań z zakresu teleinformatyki od infrastruktury po aplikacje biznesowe" - przekonuje Paweł Jaguś, prezes Qumak-Sekom.

Qumak-Sekom w ubiegłym roku zwiększył przychody do 293,4 mln zł (253,7 mln zł w 2008). Zysk wzrósł minimalnie do 14,35 mln zł (14,12 mln zł). W 2009 roku na TiB przypadło 160 mln zł przychodów (wzrost o 30 mln zł), a na projekty czysto informatyczne - 133 mln zł (wzrost o 10 mln zł). Qumak-Sekom chciałby pozostawić część środków z zysku na inwestycje, w tym przejęcia. Bierze pod uwagę również budowę własnego data center, które zasili ofertę działu outsourcingu. Portfel zamówień na lata 2010-2011 wynosi 186 mln zł, a firma jest bliska podpisania kontraktów na kolejne 50 mln zł.


TOP 200