Nowy, otwarty model pamięci masowych

Organizacja Linux Foundation powołała do życia razem z 13 firmami stowarzyszenie non-profit stawiające sobie za cel promowanie standardów i otwartych rozwiązań oraz technologii, które pozwolą budować zunifikowane, chmurowe systemy pamięci masowych. Projekt Kinetic Open Storage Project (KOSP) zyskał wsparcie ze strony Cisco, Cleversafe, Dell, Huawei, NetApp, Red Hat, Seagate, Toshiba i Western Digital.

Twórcy projektu chcą wspierać oparte na Ethernecie pamięci masowe, które bazują na otwartym oprogramowaniu oraz standardowych rozwiązaniach sprzętowych. Pozwoli to budować systemy pamięci masowych wspierające różne techniki wirtualizowania zasobów, które pozwalają przechowywać w chmurach dane mające postać obiektów. Zakłada się, że dane takie będą przechowywane, odczytywane i usuwane, ale nie będą nigdy modyfikowane.

Architektura Kinetic Open Storage Projekt ma opierać się w dużej części na rozwiązaniach stosowanych w centrach danych, w których w warstwie sprzętowej króluje Ethernet, a warstwie programistycznej Linux. Szczególnie ważnym elementem jest tu Linux, czyli otwarte oprogramowanie, które pozwala projektować elastyczne i zunifikowane narzędzia, które będą zarządzać systemami pamięci masowych projektowanymi w ramach projektu KOSP. Będą to przy tym przede wszystkim systemy typu ”software-defined”, czyli takie w których oprogramowanie odgrywa kluczową rolę.

Zobacz również:

Jeśli chodzi o sprzęt, to będą to urządzenia ethernetowe, takie np. jak wprowadzone w zeszłym roku na rynek przez firmę Seagate dyski twarde Kinetic. Zaletą dysków tego typu jest to, że mają swój własny adres IP i aplikacje mogą się komunikować z nimi bezpośrednio, nie korzystając z usług serwera pamięci masowej. Dyski Kinetic są oparte na firmowej platformie Seagate Kinetic Open Storage i specjalnym protokole Swift OpenStack Object Storage.

Nowy, otwarty model pamięci masowych

Kinetic Open Storage Platform

Platforma umożliwia wdrażanie aplikacji na stosie oprogramowania cloud oraz pozwala dostawcom usług w chmurze i niezależnym dostawcom oprogramowania świadczyć usługi oferujące dodatkowe funkcjonalności, w tym możliwość optymalizacji systemów pamięci masowych operujących na plikach oraz obiektach.

Nowy, otwarty model pamięci masowych

Dysk twardy Kinetic


TOP 200