Nowy dział IBM-a będzie wspierał dostawców usług internetowych

IBM utworzył nowy dział Internet Service Provider Industry, który ma zająć się sprzedażą sprzętu, oprogramowania i świadczeniem usług dostawcom usług internetowych na całym świecie. Nowy dział ma być częścią Global Industries Group IBM-a

IBM utworzył nowy dział Internet Service Provider Industry, który ma zająć się sprzedażą sprzętu, oprogramowania i świadczeniem usług dostawcom usług internetowych na całym świecie. Nowy dział ma być częścią Global Industries Group IBM-a

Utworzenie nowego działu ma także wpłynąć na zwiększenie sprzedaży produktów IBM-a przez Internet. Firma ma nadzieję, że cześć jej klientów z rynku usług internetowych przekształci się w partnerów handlowych. Ma to umożliwić IBM-owi dotarcie do małych i średnich firm, dotychczas pozostających poza zasięgiem firmowego modelu sprzedaży bezpośredniej.

IBM pracuje również nad stworzeniem nowego serwisu WWW, nazwanego wstępnie Project Odyssey, który pozwoliłby zmniejszyć koszty związane ze sprzedażą komputerów PC małym firmom i odbiorcom indywidualnym. W ubiegłym roku sprzedaż tych urządzeń przyniosła IBM-owi stratę w wysokości 992 mln USD.


TOP 200