Nowy dyrektor NASK PIB

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał dra inż. Kamila Sitarskiego na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK (NASK PIB). Wcześniej ze stanowiska tego został odwołany Jacek Leśkow, który pełnił tę funkcję od lutego 2019 roku..

Dr inż. Kamil Sitarski jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalizacja: zarządzanie wiedzą. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na specjalności „Systemy informatyczne i zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Nowy dyrektor aktywnie działa na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami informatycznymi zarządzania, paradygmatami gospodarki cyfrowej i zarządzaniem wiedzą (rozprawa doktorska poświęcona modelowi referencyjnemu informatycznego systemu zarządzania wiedzą).

Zobacz również:

Dr inż. Kamil Sitarski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (obecnie zasiada w Zarządzie Oddziału Mazowieckiego PTI) oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Był prelegentem podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Posługuje się biegle językiem angielskim. Hobby: nowe technologie, podróże, fotografia, astronomia, popularyzacja nauki, literatura XIX i XX wieku.

Podczas wręczania nominacji minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział. „-NASK jest instytucją, która realizuje strategiczne projekty w cyfryzacji Polski i kluczowe zadania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Życzę wielu sukcesów w wypełnianiu misji NASK. Jestem przekonany, że dotychczasowe - naukowe i menedżerskie - doświadczenie nowego dyrektora przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Instytutu”.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji


TOP 200