Nowy benchmark dla serwerów

Sun, wspólnie z amerykańską agencją rządową EPA (Environmental Protection Agency) i Lawrence Berkeley Lab, zorganizował konferencję, której tematem przewodnim była ochrona środowiska w kontekście rozwiązań stosowanych w systemach obliczeniowych.

W konferencji uczestniczyła też między innymi firma AMD, która dostarcza Sunowi układy scalone instalowane w serwerach. Efektem spotkania było powołanie do życia grupy roboczej, która opracuje testy mierzące energooszczędność serwerów, pozwalające wyznaczać różne współczynniki dotyczące tego obszaru. Pozwoli to użytkownikom porównywać ze sobą systemy obliczeniowe oferowane przez poszczególnych dostawców, posługując się miarodajnym narzędziem. Grupa chce zaproponować pierwszą wersję takich testów w połowie 2006 r.

Sun już opracował współczynnik SWaP, który mierzy efektywność pracy serwerów instalowanych w szafach. Współczynnik jest obliczany za pomocą wzoru W/PxM, gdzie W określa wydajność serwera (mierzoną przy użyciu standardowego testu porównawczego), P określa wysokość serwera ( w jednostkach wysokości U, a więc 1U, 2U 3U, itd), a M określa moc pobieraną przez system.

Zobacz również:

  • HPE wzbogaca ofertę software-defined storage
  • Platforma tej firmy jest najlepsza w szkoleniu modeli językowych AI
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200