Nowy Sybase Adaptative Server Enterprise

Sybase udostępnia najnowszą wersję bazy danych Adaptative Server Enterprise 12.5.1, zawierającą funkcje samozarządzania i rozszerzone mechanizmy Web services.

Funkcje samozarządzania obejmują możliwość tworzenia przez operatora bazy danych powtarzalnych zadań wykonywanych przez system, realizujących automatyczne składowania i automatyczne zarządzanie wolną przestrzenią dyskową.

Kluczowym mechanizmem są jednak technologie pozwalające na obsługiwanie przez system większej liczby transakcji, przy mniejszym zaangażowaniu operatora bazy, oraz szybsze tworzenie aplikacji.

Ulepszone mechanizmy Web services zwiększają zdolność bazy danych do przechowywania procedur udostępnianych w sposób właściwy dla Web services. Mechanizm ten pozwala projektantom na szybkie budowanie aplikacji Web services zorientowanych na obsługę danych. Projektanci nie muszą w tym celu używać języka C.

Integralne wsparcie danych XML obejmuje również obsługę języka XQuery.

Automatyczny przydział pamięci w wersji 12.5.1 umożliwia prace różnorodnych zadań programowych bez interwencji operatora