Nowy Novell R. J. Frankenberga

Atlanta (CW PL) Podczas wystawy Networld + Interop (Atlanta, 12-15.09 br.) członkowie zarządu i dyrekcji Novella przedstawili nową politykę korporacji na najbliższe 4 lata. Prezes Robert J. Frankenberg po raz pierwszy od objęcia stanowiska w kwietniu br. przeprowadził publicznie obszerną prezentację swych zamierzeń.

Atlanta (CW PL) Podczas wystawy Networld + Interop (Atlanta, 12-15.09 br.) członkowie zarządu i dyrekcji

Novella przedstawili nową politykę korporacji na najbliższe 4 lata. Prezes Robert J. Frankenberg po raz

pierwszy od objęcia stanowiska w kwietniu br. przeprowadził publicznie obszerną prezentację swych zamierzeń.

Priorytetowym celem Novella będzie - wg R. J. Frankenberga - stworzenie infrastruktury software'owej, która pozwoli wszelkim kategoriom użytkowników na korzystanie we wszystkich dziedzinach pracy zawodowej i życia codziennego z zasobów informacji i mocy obliczeniowej nagromadzonych w sieciach komputerowych (LAN i WAN). Novell określa ten kierunek rozwoju i upowszechniania techniki informatycznej terminem pervasive computing - "przetwarzanie rozprzestrzenione" albo "przenikające".

Frankenberg poinformował o pracach Novella nad SuperNOS-em - nowym sieciowym systemem operacyjnym, który będzie kontrolować działanie wielu komputerów pracujących jako tradycyjne serwery plików i drukowania, ale też jako serwery aplikacji lub wyspecjalizowane serwery sieciowe obsługujące np. centrale telefoniczne PBX (Private Branch Exchange).

W SuperNOS-ie będą wykorzystane sprawdzone rozwiązania z systemów NetWare i UnixWare. Oba te produkty będą jednak nadal rozwijane: NetWare jako platforma usług sieciowych a UnixWare - jako serwer aplikacyjny. Pierwsze elementy SuperNOS-u mają pojawić się w przyszłym roku jako składniki wspólne dla NetWare'u i UnixWare'u. Pełny system, stosujący techniki obiektowe, pracujący na sprzęcie wieloprocesorowym (SMP) oraz wyposażony w narzędzia administracji i ochrony bezpieczeństwa ma powstać w 1996 r.

Novell podtrzymuje swe zaanagażowanie w inicjatywę NEST (NetWare Embedded Systems Technology), w ramach której opracowuje architekturę umożliwiającą łatwe łączenie sieci z szeroką gamą inteligentnych urządzeń elektronicznych, np. z telefonami, faksem, sprzętem biurowym i przenośnymi komputerami typu PDA (Personal Digital Assitants). Narzędzia programistyczne dla NEST będą udostępnione partnerom jesienią tego roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200