Nowy MicroStation

MicroStation 95 to najnowsza wersja oprogramowania typu CAD wprowadzona na rynek przez amerykańską firmę Bentley Systems. Służy do rysowania, projektowania, wizualizacji, analizy, zarządzania bazami danych i modelowania w zakresie 2D i 3D.

MicroStation 95 to najnowsza wersja oprogramowania typu CAD wprowadzona na rynek przez amerykańską firmę Bentley Systems. Służy do rysowania, projektowania, wizualizacji, analizy, zarządzania bazami danych i modelowania w zakresie 2D i 3D.

Różni się od wersji poprzedniej uproszczeniem graficznego interfejsu użytkownika, wykorzystaniem nowatorskich technologii wspomagania pracy projektanta AccuDraw i SmartLine oraz wyposażeniem w MicroStation Basic - środowiska programistycznego podobnego do Visual Basic .

W nowej wersji zwiększono efektywność korzystania z plików referencyjnych, ulepszono system rysowania i drukowania, przyspieszono procedury usuwania linii niewidocznych, zastosowano nowy system archiwizowania danych oraz ulepszono interfejs do (ODBC).

MicroStation 95 jest systemem otwartym. Może działać zarówno na komputerach PC (DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows NT, OS/2 Warp), Macintoshach (także PowerMac) oraz unixowych stacjach roboczych. Przez projektantów może być także używany jako platforma rozwojowa, dzięki wykorzystaniu MicroStation Development Language (MDL). Obecnie jest dostępnych ponad 850 aplikacji typu MDL. W Polsce produkt będzie oferowany z dokumentacją po polsku i z polskimi fontami. Na przyszły rok jest planowana jego polonizacja.

Wraz z nową wersją MicroStation wprowadzono na rynek zintegrowany z nim pakiet do zarządzania dokumentacją techniczną MicroStation TeamMate. Jako platforma rozwojowa, TeamMate umożliwia łatwą modyfikację definicji obiegu dokumentów i uprawnień użytkowników, obsługuje dokumenty dowolnego typu: rysunki techniczne, teksty, pliki arkuszy kalkulacyjnych itp.

Funkcje zarządzania dokumentami spełniane przez TeamMate obejmują m.in. zabezpieczanie dostępu i kontrolę uprawnień, kierowanie tworzeniem, modyfikacją i przeglądaniem dokumentacji oraz współpracę zespołów. TeamMate pracuje z dowolnymi bazami danych zgodnymi z ODBC, a w tym z Access, MS SQL Server, Oracle i Informix.

Uczestnicy programu MicroStation CSP oraz posiadacze MicroStation 5 zakupionego po 1 stycznia 1995 r. otrzymują upgrade MicroStation 95 za darmo, pozostali posiadacze wersji 5 - za 525 USD. Posiadacze wcześniejszych wersji - za 825 USD, nowi użytkownicy - za 4350 USD. Studenci, podobnie jak za wersję 5, płacą 35 USD (DOS i Windows), za wersję na CD (DOS, Windows i NT) - 250 USD. Cena TeamMate: za pojedynczą licencję - 525 USD, za 6-stanowiskową - 2695 USD.

Obroty wydzielonej z Intergraphu na początku stycznia br. firmy Bentley Systems zwiększają się w tempie geometrycznym (200% kwartalnie). Obecnie posiada ona ok. 8% światowego rynku (ponad 265 tys. instalacji, z czego 45 tys. akademickich). W Europie Wschodniej firma Bentley ma swoje przedstawicielstwo jedynie w Czechach. W przyszłym roku jest planowane utworzenie przedstawicielstwa również w Polsce.


TOP 200