Nowości z Oracla

SQL*Net V2.1 produkcji Oracle Corp. oferuje użytkownikom rozwiniętą technologię sieciową umożliwiającą pełną integrację posiadanych systemów. Na nowy zestaw produktów Oracle składają się narzędzia Oracle Names i Oracle Network Manager służące do zarządzania siecią.

SQL*Net V2.1 produkcji Oracle Corp. oferuje użytkownikom rozwiniętą technologię sieciową umożliwiającą pełną integrację posiadanych systemów. Na nowy zestaw produktów Oracle składają się narzędzia Oracle Names i Oracle Network Manager służące do zarządzania siecią.

Oracle Names serwer nazw i katalogów sieciowych zapewnia dostęp do wszystkich źródeł informacji z poziomu pojedynczej, logicznie rozproszonej bazy danych. Pozwala to na redukcję kompleksowości operacji w większych środowiskach baz danych, ponieważ SQL*Net zarządza wszystkimi informacjami potrzebnymi do uzyskania połączenia, umożliwiając użytkownikowi traktowanie całości informacji tak jakby pochodziły z pojedynczego źródła. Oracle Names automatycznie rozwiązuje problemy połączeń między bazami danych i udostępnia użytkownikowi globalne adresy sieciowe.

Oracle Network Manager jest graficznym narzędziem służącym do konfigurowania i administrowania siecią. Umożliwia on scentralizowane zarządzanie i konfigurowanie sieci typu klient/serwer oraz serwer/serwer. Zawiera także heurystyczne algorytmy walidacji, pozwala na automatyczną generację i rozprowadzanie informacji dotyczących konfiguracji, a także oferuje profesjonalne narzędzia do tworzenia raportów.

Oracle SQL*Net V2.1 jest w pełni zintegrowanym z Oracle Server Manager narzędziem wchodzącym w skład systemu zarządzania bazami danych Oracle7 Release 7.1. Server Manager pozwala na rozproszone zarządzanie z pojedynczej lokacji zdalnie połączonymi bazami danych. Produkt ma zestaw funkcji do administracji, wykonywania różnorodnych operacji na bazie, a także monitorowania systemu.

Oracle MultiProtocol Interchange rozszerzono o możliwość operacji na otoczeniach mainframe poprzez APPC/LU6.2. Narzędzie to korzysta z technologii konwersji protokołów, pozwalającej na połączenie dowolnej liczby niezależnych sieci korzystających z innych protokołów w pojedyncze środowisko. Zapewnia to przezroczystość dostępu zarówno do systemów otwartych, jak i środowisk zamkniętych, bez konieczności zmiany protokołów transmisji w istniejących sieciach.


TOP 200