Nowości od SAP - więcej sztucznej inteligencji

Od dziś SAP udostępnia rozwiązanie SAP S/4HANA Cloud, private edition 2023. Na dorocznej konferencji SAP NOW premierę ma również nowa wersja RISE z pakietem SAP premium plus, wyposażona w funkcje sztucznej inteligencji.

fot. Pixabay

Nowości, jakie SAP ogłasza na trwającym właśnie SAP NOW 2023 w Sopocie, są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku. Widać to w wynikach raportu „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”, zaprezentowanego podczas tegorocznej konferencji.

Dążąc do bardziej zwinnych modeli cyfrowych, organizacje coraz mocniej dostrzegają strategiczną rolę AI i ESG, ale nadal mają sporo obaw i luk w wiedzy w tych kwestiach. Aby transformacja cyfrowa była udana, powinna być nastawiona na długofalowe cele, a w jej centrum musi znajdować się człowiek – to najważniejsze ustalenia badania przeprowadzonego przez SAP wśród polskich firm.

Zobacz również:

  • Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa
  • SAP S/4HANA Cloud zapewnia doskonały rozwój i przyspiesza cyfryzację

Kluczowe dane raportu:

Obsługa klienta, przechowywanie danych oraz rozliczenia i płatności – to najbardziej scyfryzowane obszary w polskich firmach. Tak zadeklarowały 2 na 3 badane organizacje.

Tylko 49% menedżerów przyznaje, że dysponują narzędziami, które pozwalają reagować na nagłe sytuacje, takie jak zmiany w łańcuchach dostaw.

Marketing (45%), obsługa klienta (42%) oraz e-commerce (38%) to dziedziny, w których polskie firmy najczęściej wykorzystują AI.

39% polskich menedżerów jako największą barierę we wdrażaniu AI postrzega niechęć i obawy pracowników.

58% menedżerów deklaruje, że ich firmy zdają sobie sprawę z potrzeby opracowania strategii ESG, jednak niespełna połowa z nich przyznaje, że w ich organizacjach znajdują się dane, które mogą być wykorzystane do formułowania takiej strategii

Menedżerowie rozumieją, że to organizacje umiejętnie korzystające z nowych technologii będą kształtować przyszłość biznesu. Po rozwiązania cyfrowe polskie firmy sięgają już średnio w 10 obszarach swojej działalności, jednak wiele z nich nie posiada wciąż narzędzi, pozwalających odpowiednio dynamicznie reagować na nagłe sytuacje, takie jak zmiany w łańcuchach dostaw.

Aktualizacja oferty SAP do nowych pakietów premium pozwoli przedsiębiorstwom szybciej wprowadzać innowacje, podejmować bardziej świadome decyzje i osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Co zatem znajdziemy w ogłoszonych dzis nowościach?

Nowe pakiety premium:

• Oferują więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju poprzez osadzanie emisji dwutlenku węgla i innych zasobów w podstawowych procesach biznesowych, obliczanie i udostępnianie tych danych w całym łańcuchu wartości oraz uwzględnianie szybko zmieniających się standardów raportowania w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).

• Wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję w systemie ERP z pomocą asystenta AI, Joule'a, którego powstanie zostało niedawno ogłoszone. Dzięki szybkiemu sortowaniu i kontekstualizowaniu danych z wielu systemów w celu uzyskania inteligentniejszych wniosków, Joule pomaga ludziom szybciej wykonywać pracę i uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe w bezpieczny i zgodny z regulacjami sposób.

• Zapewniają dyrektorom finansowym możliwość szybszego podejmowania decyzji dzięki rozwiązaniom usprawniającym planowanie operacji, poprawiającym dokładność prognoz na podstawie danych jednostek biznesowych z sektora finansowego i niefinansowego oraz optymalizującym procesy zarządzania fakturami i windykacji środków pieniężnych.

• Pozwalają klientom stworzyć sieciowy system ERP z portalem dostawców, który upraszcza przestrzeganie zasad dotyczących wydatków, umożliwiając ścisłą współpracę z szeroką siecią dostawców, a także automatyzując transakcje związane z zaopatrzeniem i fakturowaniem.

Ponadto SAP S/4HANA Cloud private edition, wersja 2023, nie tylko zapewnia pełny zakres możliwości systemu SAP ERP Central Component (ECC), ale także łączy finanse, produkcję, operacje i dostawców w jedną platformę chmurową z dedykowanymi działalności biznesowej aplikacjami biznesowymi opartymi na najnowszej architekturze. Dodatkowo, w ramach RISE with SAP, SAP S/4HANA Cloud, private edition jest obecnie udostępniana w dwuletnim cyklu, z innowacjami i ulepszeniami dostarczanymi co sześć miesięcy. Wsparcie dla rozwiązania również wydłuży się z pięciu do siedmiu lat, co zwiększy wartość inwestycji dla klientów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200