Nowości Tobit Software

Tobit Software zaprezentowała nowe produkty z rodziny systemów messagingu David: Home, SL i XL.

David Home jest kompleksowym „centrum informacyjnym”, umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności komputerów klasy PC. Przeznaczony dla użytkowników domowych, David Home tworzy połączenia pomiędzy PC a telewizorem, udostępnia funkcje cyfrowego magnetowidu oraz oferuje możliwość oglądania TV z wyłączeniem spotów reklamowych. David Home ma również obszerny zakres funkcji umożliwiających przysyłanie faksów, wiadomości poczty elektronicznej, a także może służyć jako automatyczna sekretarka.

David SL to „centrum informacyjne” przeznaczone dla małych sieci, zapewniające sprawny przepływ informacji w małych firmach. Zawiera niezależne serwery: faksowy, głosowy oraz pocztowy. David SL zapewnia pracę grupowa - wszystkie wiadomości oraz dokumenty są zawarte w obrębie jednego interfejsu, mogą być edytowane czy archiwizowane.

Zobacz również:

  • Kolejna fala komputerów z ARM pojawi się pod koniec 2024 roku

David XL - to centrum wymiany informacji, zaprojektowane do stosowania w dużych sieciach biznesowych. Zawiera mechanizmy usprawniające pracę dużych grup pracowniczych, m.in. kalendarze spotkań, możliwości automatyzacji zadań itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200