Nowość z tradycjami

Niskie koszty użytkowania, nowe rozwiązania sprzętowe i programowe, wysoka wydajność czynią z AS/400 ciekawą platformę internetową.

Niskie koszty użytkowania, nowe rozwiązania sprzętowe i programowe, wysoka wydajność czynią z AS/400 ciekawą platformę internetową.

Po przebrnięciu problemów związanych z rokiem 2000 przedsiębiorstwa na całym świecie skupiają się na Internecie, projektach handlu elektronicznego i integracji starych aplikacji z nowymi. IBM robi wiele, by zwrócić uwagę działów informatyki na nowe rozwiązania w znanych od dawna serwerach AS/400. Szósta generacja 64-bitowej architektury AS/400 to wynik wielomiliardowych inwestycji IBM w tę technologię.

W maju br. IBM zapowiedział nową wersję systemu operacyjnego OS/400 ver. 4 rel. 5 (OS/400 V4R5). Jednocześnie przedstawiciele firmy poinformowali o zastosowaniu w nowych modelach komputerów, technologii układów scalonych SOS (Silicon On Insulator) i zwiększonej wydajności AS/400. Ponieważ cena i wydajność są najważniejszymi czynnikami w ocenie opłacalności, w InfoWorld Test Center poddano analizie obydwa czynniki.

Rekordy AS

Niedawno IBM ogłosił dostępność systemu AS/400e 270 dedykowanego do obsługi handlu elektronicznego, Javy i aplikacji Web. Model 270 zapewnia 13-krotny wzrost wydajności od najmniejszej do największej konfiguracji. Nowy procesor Pulsar z połączeniami miedzianymi oraz większa liczba dysków zapewniają wydajność zbliżoną do modelu 170 - za jedną trzecią ceny! W przeciwieństwie do innych platform, w cenę AS/400 jest wliczona relacyjna baza danych (DB2 Universal Database for AS/400), system operacyjny (OS/400), maszyna wirtualna Java, serwer Web, narzędzia do zarządzania. Po analizie cennika i kosztów rozwiązań konkurencyjnych doszliśmy do wniosku, że AS/400e model 270 kosztuje mniej niż podobnie wyposażony serwer unixowy z bazą danych Oracle lub serwer intelowski z bazą danych Microsoft SQL Server.

IBM wprowadził również na rynek nowe modele 8xx, zawierające układy scalone SOS z połączeniami miedzianymi. Pojedynczy 24-procesorowy serwer model 840 ustanowił rekord wydajności i skalowalności w obsłudze Lotus Domino, zapewniając obsługę 75 tys. użytkowników poczty ze średnim czasem odpowiedzi wynoszącym 276 milisekund.

W teście wydajności Javy model 840 serwera osiągnął najlepsze wyniki VolanoMark i SPECjbb-2000. Ponadto AS/400e model 840 ustanowił rekord wydajności transakcyjnej TPC-C. 24-procesorowy model 840 osiągnął 156346,25 transakcji na minutę przy koszcie wynoszącym 59,35 USD.

Konsolidacja serwerów

Zwiększona wydajność i obniżka cen zwiększyły konkurencyjność AS/400. Aby jednak w pełni ocenić opłacalność stosowania AS/400, trzeba obliczyć całkowity koszt używania TCO. W celu zmniejszenia kosztów sprzętu i jego konserwacji, przedsiębiorstwa coraz częściej dokonują konsolidacji serwerów. Na ogół polega to na zastąpieniu wielu komputerów jedną, potężniejszą maszyną. AS/400 jest pod tym względem bardzo elastyczny, gdyż może być użyty do konsolidacji wielu serwerów Windows NT i AS/400.

Karta Integrated Netfinity Server (INS) może zarządzać 16 intelowskimi serwerami z Windows NT lub Windows 2000. W wielu firmach używa się wielu serwerów intelowskich w celu obsługi drukowania lub poczty, podawania plików, obsługi sieci Web. Zastąpienie ich jednym AS/400 z kartą INS zmniejsza koszty zakupu i utrzymywania licznych serwerów intelowskich.

Co więcej, INS zwiększa wydajność systemu, gdyż umożliwia serwerom intelowskim używanie zestawów RAID, lustrzanych kopii dysków i dedykowanych procesorów wejścia/wyjścia bez dodatkowych wydatków. Można również z jednego AS/400 dokonywać centralnego backupu danych, bez potrzeby kupowania oprogramowania lub sprzętu dla serwerów intelowskich. Sprzęt AS/400 jest przecież bardziej niezawodny niż PC.

Jeżeli firma posługuje się wieloma serwerami Windows NT z Lotus Domino, IBM oferuje rozwiązanie, które pozwala podzielić Domino dla AS/400 na wiele niezależnych partycji. W tym przypadku stosowanie Lotus Domino na AS/400 jest znacznie tańsze niż na sprzęcie intelowskim. Badanie przeprowadzone przez IDC wykazało, że koszt wykorzystywania Lotus Domino dla 500 użytkowników na AS/400 jest o ponad 50% niższy niż na PC.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, oprac. mł.


TOP 200