Nowoczesne platformy analityczne a chmura

CIO Executive Grudzień zwykle jest miesiącem intensywnym i pełnym ciekawych wydarzeń, i to na wielu polach. Jak co roku odbyła się w nim Gala CIO, której tegorocznej edycji mieliśmy przyjemność zostać partnerem. Gala CIO Roku 2019 była nie tylko ukoronowaniem ostatnich dokonań biznesowych dla wielu polskich firm ale także dostarczyła płaszczyzny do wymiany poglądów na ważne z punktu widzenia biznesu tematy. Szczególnym punktem programu była debata oksfordzka pod prowokacyjnym tytułem „Chmura albo śmierć” wraz z towarzyszącą jej tezą głoszącą, że firmy, które nie przeprowadzą transformacji chmurowej w ciągu 5 lat znikną z rynku.

W TIDK od 10 lat wspieramy naszych partnerów biznesowych w transformacji do przedsiębiorstw przyszłości, w dużej mierze korzystając z zalet rozwiązań chmurowych. W kontekście wprowadzania w firmach nowoczesnych platform analitycznych umożliwiających analizę danych typu Big Data, chmura jest niewątpliwie rozwiązaniem, które pozwala zaadresować wszystkie problemy wiążące się z tego typu wdrożeniami. Przede wszystkim,

chmura pozwala w wygodny sposób integrować dane z systemów operacyjnych z danymi typu Big Data. Mogą to być dane typowo procesowe, ale także dane pochodzące z logistyki, urządzeń (IoT), a także Internetu.
Integracja danych z różnych źródeł nie jest bowiem zadaniem trywialnym, w szczególności gdy dane są strumieniowe lub mają duże wolumeny.

Skonsolidowane dane pozwalają dokonywać analiz, które umożliwiają dostrzeganie zależności wykraczających poza wiedzę wynikającą z prostych statystyk. Także w tym obszarze chmura oferuje rozwiązania, które pozwalają na wydajną analizę różnego typu danych przy pomocy metod sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego, oraz Data Science. Nie do przecenienia jest tutaj także skalowalność chmury, która z jednej strony gwarantuje nielimitowaną obsługę danych, z drugiej, możliwość dostosowania rozwiązania do bieżących potrzeb firmy. Chmura zapewnia w ten sposób odbiorcom pełną elastyczność zarówno pod względem technologicznym (sprzętowym, mocy obliczeniowej oraz narzędziowym) jak i kosztowym, pozwalając szybko dostosowywać środki do potrzeb.

Jednym z często spotykanych argumentów przeciwko chmurze jest problem z bezpieczeństwem. Tymczasem dostawcy chmurzy oferują wieloetapowe zabezpieczenia, które nierzadko przewyższają te, jakie firmy są w stanie zbudować same korzystając z rozwiązań typu on-premise.

Bezpieczeństwo należy rozumieć jednak także w szerszy sposób, a mianowicie jako gwarancję ciągłości świadczonych usług. Tylko chmura jest w stanie spełnić ten wymóg.
Architektura chmury, zarówno pod względem fizycznym jak i logicznym, jest jednym z kluczowych elementów, który sprawia, że budowane w niej rozwiązania mogą być niezawodne pod wieloma względami.

Jako firma technologiczna, która działanie swoje opiera w dużej mierze na rozwiązaniach chmurowych, jesteśmy świadomi możliwości jakie dają tego typu rozwiązania. Niewątpliwie przejście do chmury może dostarczyć firmom dużych korzyści biznesowych i to na wielu płaszczyznach. Dlatego jeśli firma ma perspektywy rozwoju, chce pozyskiwać dane oraz je monetyzować, chmura może stać się doskonałą propozycją, i to nie tylko myśląc o nowoczesnej analityce.

Jednak pytanie, czy chmura stanie się jedyną słuszną alternatywą musi pozostać otwarte. Świat i technologie, zwłaszcza informatyczne, zmieniają się w niesamowitym tempie. O przewadze konkurencyjnej decyduje zdolność adaptacji do zmieniających się warunków. Zdanie to jest prawdziwe nie tylko w kontekście teorii doboru naturalnego, ale także w biznesie. Zmiany należy potraktować jako nowe szanse, a patrząc na otaczający nas świat, szansą taką dla organizacji może okazać się wejście w rozwiązania chmurowe i wykorzystanie ich całego potencjału.

Nowoczesne platformy analityczne a chmura