Nowi ludzie

Prof. Marek Hołyński został dyrektorem ds. rozwoju strategicznego w warszawskim ATM SA. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doktoryzował się w 1975 r. w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN. W ciągu następnych dwóch lat kierował Samodzielną Pracownią Badań i Rozwoju w Instytucie Maszyn Matematycznych. W roku 1981 został Research Fellow w Center for Advanced Visual Studies w MIT, z którą w dwa lata później rozpoczął współpracę jako Associate Professor. Tytuł ten uzyskał także na wydziale Computer Science w Boston University. Od roku 1989 pracował w Silicon Graphics (SGI) jako kierownik grupy komputerowej, projektującej kolejno maszyny: Indigo, Indy i O2, a w latach 1996-97 był odpowiedzialny za założenia projektowe maszyny NT. Później pełnił funkcję głównego inżyniera w Netpower i prezesa firmy Interconsulting.

<hr>

Marek Kwiatkowski i Piotr Kuźnicki zostali dyrektorami zarządzającymi Grupy Datrontech na region Europy Centralnej i jednocześnie członkami zarządu Datrontech Polska. Wcześniej, również razem, kierowali w Polsce Computer 2000.

<hr>

Dr hab. Mariusz Flasiński (l. 38) został dyrektorem generalnym i wiceprezesem TCH Consulting, nowej firmy w grupie TCH. Ukończył studia w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1988 r. uzyskał doktorat i habilitację (1993 r.) nauk technicznych w zakresie informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Obecnie pełni również funkcję kierownika Zakładu Systemów Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest profesorem w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu oraz Associate Professor w University of Illinois at Chicago. Jest także koordynatorem zagranicznych projektów informatycznych finansowanych przez Komisję Europejską w Brukseli oraz European Organization for Nuclear Research - CERN w Genewie. W latach 1992-1997 pełnił funkcję kierownika projektów informatycznych w Deutsches Elektronen-Synchrotron. Od roku 1994 był związany z polsko-amerykańską firmą Qumak International.

<hr>

Marek Janas (l. 32) został prezesem zarządu i dyrektorem generalnym DNS Polska. Ukończył wydział Elektroniki Automatyki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w firmie Bull, następnie pracował w AGH jako asystent w Instytucie Informatyki. Od roku 1992 pełnił funkcję wiceprezesa w firmie POLCOM. Od maja 1998 r. do stycznia 1999 r. pracował jako dyrektor handlowy w firmie System 3000 SA w Krakowie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200