Nowi ludzie

Tomasz Bochenek (l. 36) został dyrektorem generalnym Microsoft sp. z o.o. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej Politechniki Warszawskiej, Open University w Wielkiej Brytanii, kursu MBA Uniwersytetu Minnesota.

Tomasz Bochenek (l. 36) został dyrektorem generalnym Microsoft sp. z o.o. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej Politechniki Warszawskiej, Open University w Wielkiej Brytanii, kursu MBA Uniwersytetu Minnesota.

Na początku lat 90. pracował w firmie Hyundai Selko. W latach 1993-1995 był dyrektorem sieci sprzedaży w Compaq Computer sp. z o.o. Przez ostatnie 4 lata pracował w IBM Polska sp. z o.o., gdzie jako dyrektor handlowy prowadził działy komputerów osobistych, małych i średnich przedsiębiorstw, marketingu telefonicznego i centrum sprzedaży. Rozmowę z Tomaszem Bochenkiem opublikowaliśmy w numerze 17/2000.

Shane B. Ryan został nowym partnerem zarządzającym w Andersen

Consulting sp. z o.o. Zastąpił na tym stanowisku Sebastiao Albuquerque, który po 3 latach pobytu w Polsce obejmie obowiązki partnera odpowiedzialnego za usługi dla sektora finansowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii. Shane B. Ryan, Australijczyk, jest związany z AC od 14 lat. W Polsce przebywa od pół roku i przez ten czas był zaangażowany w kilka projektów z zakresu implementacji systemów bankowych, a także handlu elektronicznego i systemów CRM.

Ryszard Olbrycht, dotychczasowy dyrektor oddziału Intentia Polska w Katowicach, poprzednio dyrektor działu sprzedaży systemów informatycznych w Qumak International sp. z o.o., objął funkcję dyrektora handlowego w TCH Systems sp. z o.o.

Michal Metlicke (l. 30) został dyrektorem ds. sprzedaży na teren Polski, Czech, Słowacji i Węgier w firmie Adobe. Z Adobe Michał Metlic˙ke jest związany od marca 1999 r. Wcześniej, w latach 1993-1996, pracował jako dyrektor ds. marketingu w firmie AMOS Software, a od roku 1996 kierował działalnością tejże firmy.

Paweł Sobkowicz, kierujący do niedawna działem Skalowalnych Systemów w Optimus Integracja, został dyrektorem generalnym polskiego oddziału Network Appliance sp. z o.o. (o firmie pisaliśmy w CW nr 17/2000).

Jerzy Stremlau (l. 54) został mianowany wiceprezesem zarządu PTE Nationale Nederlanden SA. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Morskiej wcześniej pełnił m.in. funkcję dyrektora zespołu ds. rozwoju systemów informatycznych w Banku Pekao SA.


TOP 200