Nowe zestawy Developer Kit dla FoxPro 2.5

Dla programistów korzystających z systemu zarządzania bazami danych FoxPro 2.5 dostępne są następujące produkty Microsoft: FoxPro 2.5 Distribution Kit dla Windows, FoxPro 2.5 Distribution Kit dla MS DOS i FoxPro 2.5 Library Construction Kit. Zestawy te rozszerzają możliwości najszybszego na PC systemu zarządzania bazami danych FoxPro 2.5 aby programiści mogli łatwo i szybko opracowywać oraz dokonywać dystrybucji aplikacji.

Dla programistów korzystających z systemu zarządzania bazami danych FoxPro 2.5 dostępne są następujące produkty Microsoft: FoxPro 2.5 Distribution Kit dla Windows, FoxPro 2.5 Distribution Kit dla MS DOS i FoxPro 2.5 Library Construction Kit. Zestawy te rozszerzają możliwości najszybszego na PC systemu zarządzania bazami danych FoxPro 2.5 aby programiści mogli łatwo i szybko opracowywać oraz dokonywać dystrybucji aplikacji.

FoxPro 2.5 Distribution Kit

FoxPro 2.5 Distribution Kit dla Windows i dla MS DOS służy do kompilowania aplikacji do systemu zarządzania bazami danych FoxPro oraz rozprowadzania ich bez konieczności wnoszenia opłat licencyjnych. Korzystanie z Asystenta Instalacji (SetupWizard) pozwala na automatyczne przygotowanie dyskietek instalacyjnych dla Windows.

FoxPro 2.5 Distribution Kit zawiera również:

1. Kompilator helpów dla Windows z dokumentacją, służący do opracowania pomocników elektronicznych do aplikacji, w formie plików HLP.

2. Wersję on-line dokumentacji, Windows Interface Design Guide określającej zalecenia na temat interfejsu użytkowego.

3. Wersję run-time programu Graph, służącego do przygotowania ilustracji i włączania ich w końcową aplikację.

Profesjonalni programiści uważają, że Microsoft FoxPro 2.5 Distribution Kit znacznie ułatwia opracowanie samodzielnych aplikacji do FoxPro.

Microsoft FoxPro 2.5 Distribution Kit dla Windows i MS DOS są dostępne w cenie 495 USD każdy. Zarejestrowani użytkownicy poprzednich wersji otrzymują pakiet za 199 USD.

FoxPro 2.5 Library Construction Kit

Microsoft FoxPro 2.5 Library Construction Kit jest przeznaczony do zwiększenia efektywności i kontroli aplikacji opartych na FoxPro. Służy do tworzenia zewnętrznych bibliotek w języku C i łatwego włączania ich w aplikację FoxPro. Construction Kit usprawnia wbudowane funkcje FoxPro przez wydzielenie części obliczeniowej aplikacji w zakresie analizy w czasie rzeczywistym, skomplikowanych operacji matematycznych i finansowych. Może też służyć do budowy bibliotek obsługi portu szeregowego, wywoływania funkcji systemowych i in.

FoxPro 2.5 Library Construction Kit zawiera również:

1. Możliwość przygotowania specjalnych bibliotek dla FoxPro do Windows, korzystając z tego samego kodu źródłowego co biblioteki dla FoxPro 2.5 dla MS DOS (.PLB). Nie dotyczy to jednak funkcji korzystających bezpośrednio z usług systemu operacyjnego. Użytkownik może po minimalnych zmianach skompilować bibliotekę .PLB i korzystać z niej pod Windows.

2. Nowy zestaw funkcji redakcyjnych, rozszerzających możliwości edycyjne FoxPro. Dodają one możliwości odłączenia się do wewnętrznych funkcji FoxPro w celu przetwarzania zdarzeń, niskopoziomowej obsługi klawiatury, obsługi myszy czy dostępu do danych.

3. Poprawiony podręcznik do Library Construction Kit.

Microsoft FoxPro 2.5 Library Construction Kit może korzystać z kompilatorów Microsoft C, wersja 7.0 i wyższe, systemu Microsoft Visual C++ i optymalizującego kompilatora Watcom C, wersja 8.5 lub wyższe.

Microsoft FoxPro 2.5 Library Construction Kit dostępny jest w cenie 495 USD, upgrade kosztuje 199 USD.


TOP 200