Nowe zasady reklamy i lokowania produktów w Internecie

Dodatkowo, projekt zakłada tylko wyjątkową dopuszczalność lokowania produktu, który polega na nieodpłatnym udostępnianiu towaru lub usługi albo na odpłatnym przedstawianiu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego, w taki sposób, że stanowią one element audycji. W rezultacie, lokowanie produktu ma być dozwolone w filmach, audycjach sportowych oraz audycjach rozrywkowych, z wyłączeniem audycji dla dzieci.

Oznaczanie przekazów

Wszystkie przekazy handlowe rozpowszechniane na Internecie powinny być łatwo rozpoznawalne. W tym celu, dostawcy przekazów handlowych na żądanie zostaną zobowiązani do stosowania odpowiednich system kwalifikowania i oznaczania przekazów, aby odbiorca mógł z łatwością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru audycji, jak i w trakcie jej trwania. Szczegółowe określenie systemu oznaczania treści zostanie ustalone dopiero na etapie przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy.

Zobacz również:

  • Rząd Ghany pracuje nad regulacjami dotyczącymi AI
  • Yandex pod kontrolą Kremla

W przypadku lokowania produktów audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, będą musiały zostać oznaczone znakiem graficznym informującym o fakcie lokowania produktu, na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę. Na końcu audycji można będzie umieścić neutralną informację o producencie lub sprzedawcy lokowanego produktu oraz o samym produkcie.

Przekazy zakazane

Zabrania się publicznego udostępnianie przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich bez stosowania zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających ich odbieranie. Również w tym przypadku, szczegółowe określenie zabezpieczeń technicznych - przykładowo systemów filtrowania czy oznaczania treści, zostanie ustalone dopiero na poziomie przepisów wykonawczych.

Z punktu widzenia przedmiotu przekazu handlowego zakazuje się całkowitego informowania o papierosach i innych wyrobach tytoniowych. W stosunku do alkoholu, wymaga się jedynie, by przekazy handlowe nie były kierowane do małoletnich i nie zachęcały do jego nieumiarkowanej konsumpcji. Ostatecznie, w przypadku leków zakazuje się przekazów handlowych produktów i zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę.

Mając na uwadze daleko idące zmiany w zakresie reklamy, lokowania produktów i stosowania środków ochrony małoletnich w Internecie, implementacja dyrektywy audiowizualnej do polskiego porządku prawnego znacząco wpłynie na sposób prowadzenia działalności wszystkich elektronicznych dostawców usług medialnych.

Tomasz Koryzma jest radcą prawnym, partnerem w Dziale Własności Intelektualnej kancelarii Baker & McKenzie, a Julia Bonder-Le Berre jest aplikantem radcowskim, prawnikiem w Dziale Własności Intelektualnej kancelarii Baker & McKenzie.


TOP 200