Nowe technologie w sieciach komputerowych

Najnowszym osiągnięciom w zakresie budowy sprzętu do tworzenia sieci komputerowych poświęcone było seminarium, które 20 kwietnia odbyło się w warszawskim hotelu Mercure.

Najnowszym osiągnięciom w zakresie budowy sprzętu do tworzenia sieci komputerowych poświęcone było seminarium, które 20 kwietnia odbyło się w warszawskim hotelu Mercure.

Zaproszeni specjaliści z angielskiej firmy Retix i amerykańskiej NET/Adaptive w swoich referatach zaprezentowali zaawansowane technologicznie routery i mosty (bridge). Omówiono także perspektywy rozwoju technologii ATM, wskazując na ekonomiczne aspekty jej stosowania (podkreślony został b. korzystny stosunek cena/bit przesyłanej informacji). Jedno z wystąpień poświęcone było przedstawieniu urządzeń potrzebnych do budowania sieci ATM (w tym przełącznikowi w sieci ATM o nazwie Adaptive ATMX, który jest jednym z niewielu obecnie dostępnych na rynku tego typu urządzeń).

Wszystkim zainteresowanym firma Westerberg prześle materiały seminaryjne (Westerberg Polska Sp. z o.o; fax (22) 266 786).


TOP 200