Nowe technologie, chmura i kompetencje ludzi pomagają osiągnąć sukces

Rozmowa z Wojciechem Niemcem, prezesem zarządu SUPREMIS

Firma SUPREMIS działa na rynku 16 lat. Zaczynali państwo od oferty implementacji rozwiązań SAP dla sektora MŚP, teraz pracują państwo dla największych korporacji przy dużych wdrożeniach. Jakie były najważniejsze sukcesy w tym czasie?

Zaczynaliśmy od wdrażania oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą w sektorze MŚP, który nadal z sukcesem obsługujemy. Staramy się być dla naszych klientów partnerem wyznaczającym kierunki rozwoju technologicznego i architektem zastosowań innowacyjnych rozwiązań w biznesie. To przekłada się na sukcesy naszych klientów i nasze. Najpierw był system SAP Business One w wersji on-premise. Zostaliśmy liderem wdrożeń SAP Business One opartym na SAP HANA, szybkiej i wydajnej bazie danych. Potem było uruchomienie rozwiązania chmurowego SAP Business One Cloud, które pozwoliło klientom obniżyć koszty wejścia w nowoczesną platformę ERP. Tu również zbudowaliśmy pozycję lidera w Polsce oraz w Europie Centralnej i Wschodniej. W tym czasie opracowaliśmy wiele rozwiązań uzupełniających projekty SAP, opartych na oprogramowaniu własnym. Ostatnio wprowadziliśmy do oferty kolejne rozwiązania: SAP Success Factors, system do zarządzania kapitałem ludzkim; SAP Business ByDesign, oprogramowanie ERP w chmurze; czy rozwiązanie SAP S/4HANA dla dużych przedsiębiorstw.

Wielu naszych klientów zostało wyróżnionych nagrodami SAP Innovation Awards za zbudowanie inspirujących rozwiązań na bazie technologii SAP. Z zespołu kilkuosobowego zbudowaliśmy organizację liczącą ponad 80 osób, która dynamicznie rośnie. W tym czasie rozwijali się też nasi klienci, którzy wchodzili na nowe rynki, dynamicznie zwiększali zatrudnienie, wielokrotnie zwiększali przychody i rentowność swoich operacji.

Ważnym aspektem państwa działalności jest kompleksowe doradztwo. W jaki sposób firma podchodzi do pracy z klientami? Jakie stosuje standardy?

Ogromną wagę przykładamy do wysokiego poziomu usług, dokładnego poznania potrzeb biznesowych klientów, szczegółowej analizy przedwdrożeniowej. Punktem wyjścia zawsze są cele, potrzeby i procesy biznesowe firmy. Zajmujemy się całym cyklem życia systemu ERP, utrzymujemy go i rozwijamy. Nasi eksperci wciąż zdobywają nowe kompetencje produktowe i wiedzę branżową – są doradcami produktowymi, technicznymi, ale też specjalistami znającymi zagadnienia branżowe.

W firmie pracują wysoko wykwalifikowani eksperci. W kulturę organizacji wpisany jest ciągły rozwój, podnoszenie kompetencji i budowanie synergii we współpracy z klientami. Jak osiągane są te cele?

Poświęcamy na to dużo czasu, sporo inwestujemy w rozwój poprzez szkolenia i certyfikacje. SUPREMIS zapewnia całej organizacji możliwości rozwoju. Razem z ludźmi rozwija się cała firma. To jest nasza przewaga konkurencyjna i wartość dodana do usług. Jestem dumny z naszego zespołu specjalistów i ekspertów, którzy konsekwentnie budują swoją markę osobistą na rynku, tworząc ciekawe referencje i wartościowe wdrożenia dla klientów.

Wspierają państwo firmy w transformacji cyfrowej. Jak to wygląda w praktyce? Które produkty są najważniejsze?

Z badań wynika, że trzy na cztery polskie firmy znają pojęcie transformacji cyfrowej. Jeżeli chodzi o jej zrozumienie, jest różnie. Rolą integratorów i dostawców oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą jest zapewnienie informacji kadrom zarządzającym oraz zespołom odpowiedzialnym za rozwój technologiczny. Często rozmawiamy z klientami o zaawansowanej automatyzacji i integracji procesów biznesowych, zastosowaniu technologii, takich jak sztuczna inteligencja, chatboty, czy uruchomieniu obszarów planowania i analityki predykcyjnej. Dobór odpowiednich narzędzi i metod zależy od każdej firmy. Podstawę budowania transformacji cyfrowej stanowi system ERP, pełniący rolę cyfrowego huba, od którego transformacja się zaczyna i na którym buduje się strategię cyfryzacji. Otwarta na rozwój i integrację platforma ERP jest podstawą udanej transformacji cyfrowej. Dzięki zastosowaniu szyny integracyjnej rozwiązania SAP doskonale integrują się z wykorzystywanymi już systemami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

SUPREMIS od początku jest w gronie Złotych Partnerów SAP. Jakie są najważniejsze elementy składające się na zachowanie wysokich standardów? Jak pracują państwo nad kompetencjami ekspertów?

Jesteśmy partnerem aktywnym i zaangażowanym. Chcemy się cały czas rozwijać i budować wartość z naszych wdrożeń. Dzięki temu rozwijają się nasi konsultanci, deweloperzy, kierownicy projektów i menedżerowie, rozwijają się też nasi klienci. Pragniemy realizować projekty wymagające, mające zdefiniowane cele biznesowe i przynoszące wartość firmom, z którymi współpracujemy.

Tak jesteśmy postrzegani przez naszego partnera i producenta oprogramowania firmę SAP, która za nasze zaangażowanie przyznała nam niedawno nagrodę Most Valuable SAP Business One Partner. Od wielu lat otrzymujemy nagrody za największą sprzedaż oprogramowania SAP Business One oraz SAP Business One Cloud. Wciąż się szkolimy i certyfikujemy corocznie największą liczbę konsultantów, programistów i kierowników projektów, budujemy referencje oraz wprowadzamy nowe komplementarne rozwiąza¬nia zwiększające wartość naszych projektów.

SAP stawia na chmurę, państwo również. Obecnie jest wprowadzany na rynek produkt SAP Business ByDesign. Jakie są jego główne zalety z punktu widzenia rozwoju biznesu klientów?

SAP Business ByDesign jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na system ERP dla średnich i więk¬szych przedsiębiorstw, który działa całkowicie i natywnie w chmurze, na bazie przeglądarki internetowej. To kompleksowe, nowoczesne rozwiązanie, które od podstaw projektowane było do działania w chmurze. Oprogramowanie usprawnia procesy w wielu obszarach biznesu, jest proste i intuicyjne w obsłudze oraz szybkie we wdrożeniu. SAP Business ByDesign wprowadzamy na rynek polski razem z SAP, który wyróżnił i docenił naszych specjalistów, powierzając nam współpracę przy opracowaniu polskiej lokalizacji dla rozwiązania. Prace nad projektem dobiegają końca. SAP Business ByDesign od kilku lat funkcjonuje z sukcesami na rynkach zagranicznych. Jako partner wdrożeniowy widzimy spore i zwiększające się zainteresowanie projektami opartymi na chmurze SAP wśród firm średniej wielkości, dlatego postanowiliśmy wprowadzić to rozwiązanie w tym roku.

Utrzymywanie systemu w chmurze gwarantuje bezpieczeństwo danych, szybkość dostępu, pełną skalowalność bez potrzeby inwestycji we własną infrastrukturę serwerową, sposób rozliczenia jest przejrzysty i wynika z liczby użytkowników. To atrakcyjna cenowo alternatywa dla zakupu licencji oprogramowania instalowanego na serwerach u klienta, dla firm rozwijających się i dynamicznie zwiększających skalę działalności.

W jaki sposób zaawansowane narzędzia analityczne wspierają firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej?

Zaawansowana analityka i możliwości prognostyczne, jakie daje rozwiązanie SAP Analytics Cloud, pomagają klientom w podejmowaniu decyzji biznesowych przez wgląd w najważniejsze dane w czasie rzeczywistym oraz tworzenie analiz predykcyjnych. Korzystając z narzędzi klasy Business Intelligence, podejmowane decyzje są oparte na wielu zmiennych, a dzięki możliwościom, jakie dają te rozwiązania, decyzje zapadają szybciej, co wzmacnia przewagę konkurencyjną. SAP Analytics Cloud agreguje dane z wielu środowisk i platform, takich jak: systemy ERP, CRM, platformy e-commerce czy systemy WMS, a następnie przetwarza je i wizualizuje wyniki.

Podczas pandemii nastąpił szybki rozwój sektora e-commerce. Jakie rozwiązania dla klientów oferują państwo w tym zakresie?

Rynek e-commerce w czasie pandemii zanotował najwyższy wzrost względem lat poprzednich. Badania pokazują, że wskutek tych wydarzeń nastąpiło przyśpieszenie o kilka lat. Prognozuje się, że to dopiero początek dynamicznych zmian i wzrostu polskiego e-commerce, który ma trwać przez kilka lat. Dostrzegając tę tendencję i odpowiadając na potrzeby klientów, uruchomiliśmy własną platformę B2B i B2C do sprzedaży online, opartą na technologii Magento i zintegrowaną z produktami SAP. SUPREMIS E-commerce to platforma sprzedaży przez internet, dopasowana do współczesnych oczekiwań klientów, zbudowana w technologii PWA (Progressive Web Apps). Wyposażona została w funkcjonalności niezbędne do prowadzenia dobrze prosperującego sklepu internetowego, działalności B2B i promocji swojego biznesu w tym kanale sprzedaży. Dla klientów to szansa na transformację biznesową i otworzenie się na nowych klientów oraz nowe rynki. Rozwiązanie SUPREMIS E-commerce koncentruje się na zwiększaniu sprzedaży, upraszczaniu procesu e-commerce w celu zapewnienia sprawnej obsługi i zwiększania satysfakcji kupujących. Pełna integracja z systemami SAP pozwala automatyzować procesy zaopatrzenia, sprzedaży, finansowo-księgowe, dając klientowi czas na pracę nad rozwojem biznesu i unowocześnianiem swoich produktów i usług.

Jakie są państwa plany rozwoju na najbliższą przyszłość?

Pozycja lidera wdrożeń SAP na rynku MŚP w Polsce zobowiązuje. Chcemy nieustannie podnosić standardy naszej pracy na rzecz klientów, oferować jeszcze lepsze perspektywy na wzrost dla firm, które z nami współpracują, i tych, które zwiążą się z nami na kolejne lata. Dlatego dzisiaj jako jedyny partner SAP wychodzimy z pełną ofertą produktową w zakresie systemów zarządzania, zarówno dla firm małych i średnich poprzez wdrożenia SAP Business One oraz SAP Business ByDesign, jak i dużych w postaci realizacji projektów SAP S/4HANA. Ofertę uzupełniliśmy solidnym rozwiązaniem SAP Success Factors do zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwiązaniami analitycznymi i predykcyjnymi. Chcemy nadal zwiększać wartość ze współpracy z SUPREMIS, dlatego intensywnie stawiamy na rozwój kompetencji naszych zespołów, co pozwala na dzielenie się naszymi doświadczeniami i wiedzą w zakresie strategii transformacji cyfrowej firm w Polsce.

ul. Karczunkowska 46

02-871 Warszawa

tel: +22 292 75 00

https://supremis.pl