Nowe standardy sieci WLAN

Za niecały rok na rynku powinny się pojawić nowe urządzenia umożliwiające budowę sieci bezprzewodowych, pracujących z większą szybkością niż 11 Mb/s, oferowaną przez obecnie dostępne rozwiązania w standardzie IEEE 802.11b. Producenci proponują kilka rozwiązań, z których największą szansę popularyzacji ma IEEE 802.11a, umożliwiający komunikację z szybkością do 54 Mb/s. Alternatywny dla niego HiperLAN/2 ma również oferować taką przepustowość, a IEEE 802.11g będzie stanowić rozszerzenie technologii 802.11b i pozwoli przesyłać dane z szybkością do 22 Mb/s.

Szerokie poparcie

Produkty budowane w technologii 802.11a mają wykorzystywać do komunikacji pasmo 5 GHz i technikę modulacji nazwaną Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Według wstępnych deklaracji producentów, takich jak 3Com, Agere (część Lucenta), Cisco, Enterasys i Nokia, pierwszych produktów obsługujących ten standard należy się spodziewać na początku przyszłego roku. Nieco później na rynek powinny trafić produkty wykorzystujące technologię 802.11g, która podobnie jak 802.11b będzie korzystać z pasma 2,4 GHz, ale umożliwi pracę z dwukrotnie większą szybkością - do 22 Mb/s.

Alternatywnym rozwiązaniem dla 802.11a będzie HiperLAN/2, którego standaryzacją zajmuje się ETSI (European Telecommunications Standards Institute). On również ma zapewniać szybkość transmisji do 54 Mb/s przy wykorzysta-niu pasma 5 GHz. HiperLAN/2 nie jest jednak szeroko popierany przez kluczowych dostawców rozwiązań sieciowych.

Zmącona przyszłość

Zanim jednak produkty pracujące w paśmie 5 GHz trafią na rynek, producenci muszą rozwiązać kilka istotnych problemów. Przede wszystkim bezprzewodowe karty sieciowe, działające w tym paśmie, będą wymagać więcej energii niż dostępne obecnie rozwiązania sieci 2,4 GHz, co spowoduje szybsze zużywanie baterii komputerów przenośnych.

Firmy wdrażające rozwiązania 802.11a będą również musiały się liczyć z wyższymi kosztami budowy takich sieci, wynikającymi z konieczności instalowania większej ilości punktów dostępowych. Ze względu na pracę w wyższych częstotliwościach zasięg sieci bezprzewodowych będzie bowiem mniejszy.

Dodatkowym utrudnieniem są niejednolite regulacje prawne w poszczególnych krajach, dotyczące wykorzystania pasma 5 GHz.


TOP 200