Nowe serwisy internetowe IDG poland

SecurityStandard.pl i StorageStandard.pl to najnowsze wertykalne serwisy internetowe przygotowane przez IDG Poland.

SecurityStandard.pl i StorageStandard.pl to najnowsze wertykalne serwisy internetowe przygotowane przez IDG Poland.

Zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach profesjonalnych odbiorców IT, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz rozwój i utrzymanie systemów pamięci masowych. „Naszym celem jest stworzenie szerokiej gamy serwisów branżowych, skierowanych do starannie dobranego grona specjalistów. W jednym miejscu skupiamy pełnię zasobów z danej dziedziny, wykraczając poza publikacje macierzystego IDG” – mówi Krzysztof Frydrychowicz, odpowiedzialny za przygotowanie i rozwój internetowych centrów tematycznych. Bieżące i archiwalne artykuły pochodzące m.in. z Computerworld i NetWorld są fragmentem zawartości SecurityStandard.pl i StorageStandard.pl. Istotną część treści będą stanowić artykuły poradnikowe i edukacyjne, opracowane z pomocą niezależnych ekspertów i firm IT.

„Nasze nowe serwisy stanowią odpowiedź na zmieniające się potrzeby informacyjne czytelników. Osoby zawodowo związane z informatyką poszukują w Internecie bieżących informacji, ale przede wszystkim konkr-etnych wskazówek pomocnych przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach. Dążymy do tego, aby menedżerowie IT mogli błyskawicznie w dowolnym momencie odświeżyć swoją wiedzę na temat technologii, sprawdzić aktualną ofertę rynku i wybrać rozwiązanie, które w najwyższym stopniu zaspokoi potrzeby ich organizacji” – mówi Kazimierz Szot, prezes IDG Poland.

Centra wiedzy zapewniają szeroką perspektywę – od wysokiej jakości publikacji dziennikarskich, przez materiały informacyjne producentów, po opinie samych użytkowników. Wydawcom zależy szczególnie na pobudzeniu aktywności czytelników, którzy – jak pokazują zagraniczne przykłady – potrafią wcielić się w rolę recenzentów technologii i doradców. „Chcemy, aby nowe serwisy IDG przyczyniły się do budowy elitarnych społeczności specjalistów IT” – dodaje Krzysztof Frydrychowicz.

Niebawem ruszą kolejne serwisy, m.in. poświęcone aplikacjom biznesowym i informatyce w sektorze publicznym.


TOP 200