Nowe rozwiązania Suna upowszechniają dostęp z Internetu do zasobów firm

JESS, czyli europejskie sympozjum rozwiązań Java dla przedsiębiorstwa, było okazją do prezentacji nowych koncepcji związanych z najważniejszą technologią Sun Microsystems. Ed Zander, nowy prezes i dyrektor generalny firmy, przyznał, że już czas zmienić hasło, którego Sun używa do promocji. W latach 80. brzmiało ono "otwarte systemy dla otwartych umysłów", w latach 90. to powszechnie znane "dopiero sieć to komputer". Teraz, w sytuacji gdy "www staje się kodem pocztowym świata", Sun chce być "kropką w .com".

JESS, czyli europejskie sympozjum rozwiązań Java dla przedsiębiorstwa, było okazją do prezentacji nowych koncepcji związanych z najważniejszą technologią Sun Microsystems. Ed Zander, nowy prezes i dyrektor generalny firmy, przyznał, że już czas zmienić hasło, którego Sun używa do promocji. W latach 80. brzmiało ono "otwarte systemy dla otwartych umysłów", w latach 90. to powszechnie znane "dopiero sieć to komputer". Teraz, w sytuacji gdy "www staje się kodem pocztowym świata", Sun chce być "kropką w .com".

Bezpieczeństwo zasobów

Konferencja była również pretekstem do prezentacji nowych produktów stosujących Javę. Pierwszy z nich opracowano we współpracy z firmą Netscape. Jest to pakiet programowy i.Planet, przeznaczony do wspomagania firm, które zamierzają rozwinąć działalność w sieci WWW. Pozwala rozszerzać granice lokalnego intranetu, udostępniając przez Internet informacje korporacyjne.

i.Planet to rozwinięcie idei stosowanych w korporacyjnej sieci Sun.Net rozwijanej przez lata w Sunie. Według firmy, i.Planet dzięki zastosowaniu kodu Javy dystrybuowanego zdalnie lub na życzenie pozwala ominąć tradycyjne przeszkody występujące przy zabezpieczaniu sieci. Pakiet składa się z trzech elementów: bramy zapewniającej logowanie się do sieci i potwierdzanie tożsamości użytkownika, serwera odpowiadającego za dostęp do plików, poczty elektronicznej i aplikacji oraz oprogramowania sieciowego do komunikacji z klientami. Oprogramowanie sieciowe pozwala np. na pobieranie danych z serwera Windows NT (za pomocą protokołu SMB) i dostarczanie ich klientom posługującym się Macintoshem lub stacją roboczą Sun przez połączenie HTTP/S.

Rozpędzanie Javy

Dostępna jest anonsowana od prawie dwóch lat nowa maszyna wirtualna Java - HotSpot, która ma zapewniać wydajność aplikacji Java zbliżoną do C++. Maszyna jest dostępna bezpłatnie. Według firmy, HotSpot zapewnia wydajność prawie dwa razy większą niż najlepsze, dotychczasowe realizacje maszyn wirtualnych, zgodnych z Java 2. Jej atutem ma być skalowalność.

HotSpot tym różni się od klasycznych maszyn wirtualnych, że zajmuje się optymalizacją i kompilacją tych części kodu, których udział w wykonywaniu aplikacji jest największy. Osiąga więc największą wydajność po zebraniu informacji statystycznych o działaniu aplikacji, jak system "dobrze się rozpędzi". Intensywnie korzysta z możliwości włączania w ciąg instrukcji Java kodu maszynowego, zamiast włączać odwołania do bibliotek, jak czynią to programy w C/C++.

__________

Nowe produkty Suna:

- Nowa maszyna wirtualna Java HotSpot, zapewniająca dynamiczną, odpowiednią kompilację kodu bajtowego Java do kodu maszynowego.

- i.Planet - program do bezpiecznego rozszerzania zasięgu korporacyjnego intranetu na sieć Web.

- StorEdge Media Central - pakiet programowo-sprzętowy do zarządzania mediami cyfrowymi oraz dystrybucji produktów audio i wideo.

- Pakiet do opracowania aplikacji Java 2 Software Development Kit (SDK) dla Solaris.

- Java Dynamic Management Kit 3.2 (JDMK) do zarządzania urządzeniami i siecią Jini za pośrednictwem protokołu SNMP.