Nowe relacje w top managemencie

W ostatniej dekadzie zmieniło się bardzo wiele w sposobie zarządzania firmami. Zwiększyła się odpowiedzialność top managementu, a wzrastające znaczenie IT przyśpieszyło zmianę relacji między szefami.

W ostatniej dekadzie zmieniło się bardzo wiele w sposobie zarządzania firmami. Zwiększyła się odpowiedzialność top managementu, a wzrastające znaczenie IT przyśpieszyło zmianę relacji między szefami.

Nowe relacje w top managemencie

Transformacje w zarządzie

Rosnące zaangażowanie i zainteresowanie wszystkimi sprawami dziejącymi się w firmie najbardziej dotyczy przedsiębiorstw amerykańskich. To m.in. skutek serii katastrof, które podważyły wiarygodność finansowej sprawozdawczości potentatów. Zmiany w firmach z USA przenoszone są przez globalne koncerny na inne kontynenty.

Zobacz również:

James Cash w ciągu ostatnich 20 lat był w zarządach 12 firm, m.in. General Electric, Microsoft, Chubb, Sprint, Knight Ridder i State Street. Przez 27 lat jako pracownik naukowy Harvard Business School zajmował się problematyką funkcjonowania zarządów. W majowym wydaniu amerykańskiej edycji magazynu CIO James Cash pisze o najistotniejszych zmianach, w tym w pracy zarządów.

W miarę jak technologie IT zajmują coraz ważniejsze miejsce w strategii biznesu, zarządy uznały za niezbędne zwiększyć liczbę członków zarządu o osoby doskonale rozumiejące IT.

Przewartościowania są także efektem zaspakajania oczekiwań inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych. Członkowie zarządów bezpośrednio odczuwają większą odpowiedzialność za operacje w firmie. W przeszłości zarząd tylko nadzorował poczynania w firmie, akceptował procesy, a teraz musi się dużo bardziej angażować.

Rośnie znaczenie CIO. Jednak i oni muszą zmieniać sposób pracy. CIO będą spędzać tyle samo czasu na spotkaniach z członkami zarządu co na ogólnych spotkaniach zarządu. Członkowie zarządu oczekują od pionu CIO, że będą się czuli odpowiednio poinformowani. CEO i zarząd chcą, aby funkcja CIO dawała wartość dodaną w takich kategoriach, jak zwiększanie zysku, usprawnienie wydajności operacyjnej, zapewnienie skutecznego nadzoru.

Po serii słynnych afer to ostatnie streścić można w sugestywny sposób: trzymaj mnie z dala od więzienia i obym nie stracił nic z mojego prywatnego majątku.

Na podstawie "The New Accountability", CIO maj 2005. Opracował Piotr Grzegozrzewski


TOP 200