Nowe przetargi

Rząd chce zliberalizować procedury przetargowe.

Rząd chce zliberalizować procedury przetargowe.

W przypadku zamówień publicznych przetargi do 60 tys. zł nie będą obligatoryjne. Zamówienia o wartości powyżej 600 tys. zł będą zaś znacząco uproszczone. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych przewiduje też powołanie Krajowej Izby Odwoławczej, która stanowić będzie organ rozstrzygający spory firm


TOP 200