Nowe produkty sieciowe Novella

A mury runą... - pod takim hasłem Novell ogłosił premierę nowych produktów sieciowych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw ery Internetu.

SAN JOSE

Novell ogłosił premierę nowych produktów sieciowych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw ery Internetu.

Możliwośc stworzenia jednej sieci, która zastąpi i Internet, i intranety dla pracowników oraz ekstranety dla klientów i partnerów biznesowych. Ta idea stoi za wprowadzanymi właśnie pod nazwą Net Services nowymi produktami Novella, opartymi na usługach katalogowych NDS eDirectory.

Pierwszym z nich jest pakiet iChain, umożliwiający stworzenie jednej, zintegrowanej platformy wymiany danych przy użyciu standardowych technologii, takich jak LDAP czy XML, i zarządzanie autoryzowanym dostępem do aplikacji funkcjonujących w rożnych sieciach: internetowej, ekstranetowej czy intranetowej, przewodowych i bezprzewodowych, wykorzystujących różne systemy operacyjne i bazodanowe.

"iChain umożliwi zintegrowanie danych przechowywanych w rożnych systemach, wprowadzenie bezpiecznej polityki zarządzania dostępem do zasobów przedsiębiorstwa w stosunku do partnerów biznesowych, klientów czy pracowników" - mówił Dave Shirk, wiceprezes Novella ds. zarządzania produktami.

iChain, będący rozszerzeniem usług katalogowych NDS (Novell Directory Services), ma uprościć sposób zarządzania prawami użytkowników. Grupom użytkowników lub całym organizacjom mogą być one przyznawane w takim zakresie, jaki odpowiada ich roli w procesie biznesowym w zintegrowanych łańcuchach dostaw. Dzięki temu zyskują oni bezpieczny i kontrolowany dostęp tylko do tych informacji i aplikacji, które są im niezbędne.

Zdaniem przedstawicieli Novella, iChain może stać się podstawą do prowadzenia handlu elektronicznego i umożliwi integrację poszczególnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach współpracujących za pośrednictwem Internetu. "Chodzi przede wszystkim o dzielenie danych np. o klientach nie tylko w obrębie jednego przedsiębiorstwa, ale w grupie firm działających w jednej branży i oferujących usługi w ramach jednego portalu. Do tego niezbędne jest jednak zapewnienie efektywnych mechanizmów kontroli, autoryzacji dostępu i zarządzania przywilejami użytkowników"- przekonywała Smita Desphande, dyrektor ds. rozwiązań internetowych Novella.

Jednym z pierwszych projektów realizowanych za pomocą iChain będzie inicjatywa e-Catalog, podjęta przez firmę Whittman-Hart. Ma ona umożliwić przedsiębiorstwom lepsze wykorzystanie nakładów poniesionych na wdrożenie systemów MRP II/ERP i zaoferowanie internetowym klientom spersonalizowanych katalogów produktów i usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200