Nowe prawo, szał zakupów

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą i podmioty prawne będą mogły odliczać od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych na zakup nowych technologii. Rząd spodziewa się, że nowe regulacje - których ulgi podatkowe są tylko jednym z elementów - pomogą zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Mają one stać się także bodźcem dla rozwoju prywatnego sektora badawczo-rozwojowego.

"Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1 Ustawy, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana przez okres dłuższy niż 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki" - można przeczytać w Ustawie.

"Decyzja Sejmu jest korzystna zarówno dla przedsiębiorców, którzy zamierzają zakupić oprogramowanie, jak i dla producentów tego oprogramowania. Zmniejszenie obciążenia firm może zwiększyć ich skłonność do poprawy jakości posiadanego oprogramowania, a spółki, które go jeszcze nie posiadają - do zakupu" - komentuje Patrycja Ptaszek-Strączyńska, członek zarządu MacroSoftu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200