Nowe oblicze Harvarda

Software Publishing Corp. przygotowuje się do dystrybucji nowej wersji pakietu graficzno-prezentacyjnego Harvard Graphics for Windows 2.0. Zestaw jest już po fazie testów Beta, zaś użytkownicy ocenili go bardzo pozytywnie.

Software Publishing Corp. przygotowuje się do dystrybucji nowej wersji pakietu graficzno-prezentacyjnego Harvard Graphics for Windows 2.0. Zestaw jest już po fazie testów Beta, zaś użytkownicy ocenili go bardzo pozytywnie.

Jedną z nowych opcji zainstalowanych w Harvard 2.0 jest Advisor, służący dość nietypową formą pomocy dla użytkownika. Nie informuje on (w przeciwieństwie do standardowych systemów podpowiedzi) o możliwościach i poszczególnych funkcjach programu, lecz specyfikuje procedurę (ciąg działań użytkownika polegający na wydawaniu pojedynczych komend bądź korzystaniu z pojedynczych opcji) prowadzącą do osiągnięcia żądanego celu. Inne użyteczne nowości to m.in. Quick Looks - opcja pozwalająca na oglądanie miniaturowych kopii wykonanych diagramów bądź slajdów, pasek z ikonami, możliwość korzystania z plików audio i wideo, a także tworzenia techniką OLE graficznych i tekstowych efektów specjalnych.

Największą niespodzianką dla użytkowników programów prezentacyjnych jest opcja konferencyjna, pozwalająca na wyświetlenie prezentacji jednocześnie na 64 komputerach. Podczas prezentacji użytkownicy mogą przesyłać sobie krótkie wiadomości. Do korzystania z tej opcji konieczny jest serwer sieciowy.

Cena zestawu Harvard Graphics for Windows 2.0 wynosi 395 USD. Użytkownicy starszych wersji Harvarda oraz programów prezentacyjnych konkurencji mogą otrzymać upgrade za 89 USD.


TOP 200