Nowe narzędzia od Borlanda

Z Ludoviciem Neveu, szefem marketingu Borlanda na Europę Wschodnią oraz Martinem Raimem, regionalnym menedżerem ds. produktów klient/serwer rozmawia Marian Łakomy.

Z Ludoviciem Neveu, szefem marketingu Borlanda na Europę Wschodnią oraz Martinem Raimem, regionalnym menedżerem ds. produktów klient/serwer rozmawia Marian Łakomy.

Jaka jest strategia Borlanda w zakresie narzędzi do opracowania aplikacji?

Ludovic Neveu (L.N.) Borland opracował i przedstawił w czerwcu ub.r. ogólną strategię rozwoju narzędzi zwaną Golden Gate. W skrócie można powiedzieć, że w jej ramach zamierzamy zapewnić narzędzia do tworzenia pomostu między aplikacjami klient/serwer a Internetem. Mają one umożliwić decentralizację dostępu i centralizację zasobów. Pierwszym produktem opracowanym w ramach tej strategii, dostępnym od października 1996 r., był IntraBuilder służący do opracowania aplikacji do rozpowszechniania danych w intranecie.

Na targach Komputer Expo informowaliśmy o nowym produkcie, który

pojawi się jeszcze w lutym tego roku - Borland C++ Builder - przeznaczonym do szybkiego opracowania aplikacji w standardowym języku programowania C++. Borland C++ Builder to Delphi dla języka C++.

Wiele mówi się o kłopotach finansowych Borlanda. Jaka jest rzeczywistość?

L.N. Firma ma obecnie w gotówce ponad 87 mln USD i przeznaczy je w większości na opracowanie nowych produktów. Wzrost sprzedaży produktów klient/serwer w ub.r. wyniósł 170%. Nasza pozycja jest silna, czego dowodem jest zawarcie ważnych porozumień o współpracy z firmami Sun i Netscape. Pozwala nam to z ufnością patrzeć w przyszłość. Nasze produkty są niezależne od platformy, a nasza polityka wspierania programistów i twórców oprogramowania daje im silną pozycję rynkową.

Borland prezentuje dziś C++ Builder. Do czego on służy?

M.R. Jest to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji w języku C++. Tradycyjne w języku C++ wymaga korzystania ze skomplikowanych bibliotek klas, takich jak MFC lub Borland Object Windows. Ich opanowanie wymaga bardzo dużego nakładu pracy. Borland C++ Builder daje programiście możliwość szybkiego opracowania niezawodnej aplikacji, łatwego jej utrzymania i uniknięcia kłopotów związanych z programowaniem w języku C++.

Aplikację, która dawniej wymagała całodziennej pracy programisty, mogę teraz opracować w 10 minut.

Dużą szybkość opracowania aplikacji osiągamy dzięki wykorzystaniu obszernej biblioteki gotowych elementów składowych aplikacji zawartych w bibliotece Borland Visual Components Library (VCL), łącznie z ich obsługą zdarzeń i właściwościami. Właściwości pozwalają na zmianę elementów graficznych aplikacji nie tylko w czasie programowania, ale także podczas pracy aplikacji.

Bibliotekę VCL opracowano dla Delphi.. Cieszy się ona uznaniem 500 tys. programistów, którzy używają Delphi. Na świecie dostępnych jest obecnie tysiące gotowych elementów dla Delphi; publikuje się setki czasopism, książek i opracowań na ten temat. Teraz mamy to wszystko dla C++. A składanie aplikacji z elementów będzie niebawem jedyną drogą programowania.

Firma oferuje wraz ze swymi kompilatorami Borland C++ program do modelowania obiektowego Together/C++, opracowany przez niemiecką firmę Object International Software Ltd. Czy ten pakiet można będzie używać z Borland C++ Builder?

Martin Raim (M.R.) Naszą zasadą jest, aby każdą pracę wykonaną za pomocą Borland C++ i dowolnego narzędzia towarzyszącego, można było przenieść bez zmian do pakietu Borland C++ Builder.

Czy C++ Builder zawiera także technologię two-way, zapoczątkowaną w Delphi?

M.R. Oczywiście. (Technologia two-way polega na tym, że każda zmiana w graficznej postaci aplikacji ujawnia się natychmiast w jej kodzie, i odwrotnie - przyp. mł).

Czy C++ Builder może być używany do budowy aplikacji dla Internetu?

M.R. Tak, a pełny zestaw gotowych elementów pozwala na opracowanie aplikacji klient/serwer działających w tym środowisku sieciowym.


TOP 200