Nowe możliwości wymiany informacji

Wiki w korporacyjnej stronie

HTML był projektowany pod kątem przygotowywania kodu z użyciem narzędzi edycyjnych, zatem niekoniecznie musi być łatwy do opracowania ręcznie. Z drugiej strony obiekty Web 2.0, takie jak mechanizm Wiki, łączą łatwość pisania i publikacji treści z programowym przygotowaniem kodu HTML. Sharepoint 2010 prawie wszędzie wspiera język wiki markup (w szczególności linki zgodne z MediaWiki), a edytor WYSIWYG w stylu Wiki jest dostępny w wielu miejscach.

Mechanizm Wiki zagościł na dobre na wielu portalach, także firmowych, głównie ze względu na jego prostotę obsługi, łatwość publikacji łączonej treści. Sharepoint 2010 może skorzystać z tych doświadczeń.

Języki, metadane, grupy

Chociaż Sharepoint obsługiwał strony w innych językach niż angielski, trudno było o pełną, dogłębną lokalizację wszystkich mechanizmów. Obecnie wspiera wiele języków interfejsu użytkownika już w domyślnej instalacji (do wyboru jest kilkanaście języków, niebawem będzie także polski), przy czym do wielu pól można przypisać listy etykiet lub wartości w różnych językach. Podobnie można skojarzyć tłumaczenie treści, by użytkownik korzystał z zawartości dostępnej w jego języku. Dotychczas firmy, które wymagały obsługi wielu języków, przeważnie korzystały z dość rozbudowanych narzędzi CMS w modelu open source, takich jak Drupal.

Do każdego z obiektów (w tym dokumentów) można przypisać metadane w postaci etykiet (tags), miejsca w formalnym podziale taksonomicznym, tworzonych przez użytkownika zakładek lub innych słów kluczowych. Dodawanie metadanych jest wykorzystywane w narzędziach CMS od dawna, Sharepoint 2010 te opcje także będzie posiadał, umożliwiając przy tym kierowanie zawartości do określonej grupy docelowej, zarządzanie obiegiem dokumentów na podstawie metadanych, wspierane będą także ułatwienia, takie jak chmura tagów, reguły zawartości bazujące na metadanych oraz odpowiednie opcje wyszukiwania.

Oprócz tagowania, dokumenty mogą być zorganizowane w zbiory oraz wersje. W odróżnieniu od zbioru wielu wersji, typowego dla niektórych organizacji obiegu dokumentów, w Sharepoincie można zadeklarować jedną wersję jako "oficjalną". Utworzony zapis dotyczy konkretnego dokumentu, nie powoduje jego blokady ani współdzielenia.

Webowy Office

Nowe możliwości wymiany informacji

Edytor Share-pointa obsługi-wany z o? cjalnie wspieranej prze-glądarki Mozilla Firefox 3.x na plat-formie Windows

Zazwyczaj wdrożenie Sharepointa w firmie wymuszało instalację Microsoft Office w najnowszej wersji na wszystkich komputerach, których użytkownicy mieli korzystać z portalu. W wersji 2010 nie jest to już konieczne, przynajmniej, gdy dotyczy to przeglądania dokumentów, gdyż w pakiecie zawarta jest wersja Office Web Apps. Obejmuje ona wersje webowe programów Word, Excel, PowerPoint oraz OneNote. O ile dokładne sprawdzenie funkcjonalności tych aplikacji w środowisku typowej firmy wymaga czasu, na pewno można stwierdzić, że jest to przydatne rozszerzenie, wygląda bardzo obiecująco.

Dzięki nowym narzędziom, konwersja dokumentów Worda do postaci stron Sharepointa jest szybsza i pojawia się mniej błędów, podobnie przy wyświetlaniu slajdów prezentacji przygotowanych w programie PowerPoint. Za pomocą narzędzi Excel Services można opublikować arkusze kalkulacyjne, istnieje także podobna opcja dla diagramów stworzonych w Visio. Po opublikowaniu, nie jest konieczna instalacja Visio na stacji roboczej, treść można przejrzeć z przeglądarki internetowej.

Powiadomienia SMS

Bardzo przydatną opcją powiadomienia jest wiadomość SMS wysyłana na telefon komórkowy pracownika. W poprzedniej wersji Sharepointa obsługa wiadomość SMS wymagała zakupu oprogramowania łączącego portal z bramkami operatorów telekomunikacyjnych. Chociaż w najnowszej wersji wbudowano obsługę bramek SMS, wybrany został protokół, który nie jest wspierany przez żadnego z czterech operatorów w Polsce. Dlatego do obsługi wiadomości SMS w Polsce niezbędne będzie dodatkowe oprogramowanie.

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka jest bardzo istotnym narzędziem firmowego portalu, umożliwiając dotarcie do treści. Sharepoint 2010 jest dostarczany z trzema wersjami wyszukiwarki - najniższym, dostępnym bez dopłaty, standardowym oraz specjalizowanym, pochodzącym z firmy FAST ESP, niedawno przejętej przez Microsoft. FAST umożliwia indeksowanie i przeszukiwanie zawartości portali Sharepointa, zasobów sieciowych, folderów Microsoft Exchange, baz danych oraz aplikacji biznesowych. Wyniki są prezentowane z użyciem miniatur, informacji związanych z wyszukiwaniem osób, a także ze zliczeniami trafień przy wyszukiwaniach szczegółowych na podstawie typu wyników, autora i daty. Mechanizmy wyszukiwania skalują się dość wysoko, dzięki separacji ról (serwer webowy, serwer motoru przeglądającego zasoby - crawl, serwer obsługi zapytań oraz serwer bazodanowy). W małych instalacjach wszystkie role mogą być wykonywane na jednej maszynie.

Tylko 64 bity, ale więcej przeglądarek

Nowa wersja Sharepointa występuje jedynie w edycji 64-bitowej, zatem wymaga 64-bitowych serwerów Windows 2008 oraz SQL Server (2005 lub 2008) i platformy .Net 3.5. Przedsiębiorstwa, które wykorzystują dotychczasową wersję Sharepointa na platformie 32-bitowej, muszą zatem uwzględnić koszt nowych maszyn oraz licencji na serwery Windows i bazodanowy przy planach aktualizacji. Instalacja może się odbywać w sposób pełny, z kompletnym interfejsem GUI albo w wersji skryptowej z plikami konfiguracyjnymi (co bardzo zbliża pracę do środowisk typu UNIX), znacznie ułatwiając administrowanie rozległymi portalami na wielu maszynach. Ostateczna cena licencji nie została jeszcze ujawniona.

Sharepoint 2010 będzie oficjalnie wspierał IE w wersji 7.0 i 8.0 oraz Mozillę Firefox w wersji 3.x na platformie Windows. Wspierane będą także 64-bitowe wersje IE7 oraz IE8, Safari, a także Firefox na platformach innych niż Windows, ale wsparcie to jest określone jako "level 2". Oznacza to, że można będzie za ich pomocą przeglądać i administrować stronami Sharepointa, ale nie wszystkie strony mogą być wyświetlane dokładnie tak, jak zaplanowano. Dla obsługi innych przeglądarek opracowano możliwość dostosowania treści i CSS, ale należy pamiętać, że kod AJAX i ASP.Net niezbędny do zaawansowanej edycji, jest złożony i w pełni kontrolowany przez producenta.

Całkowicie wycofano wsparcie dla IE 6, co oznacza, że firmy, które nadal korzystają z Windows 2000 (na przykład ze względu na kompatybilność aplikacji biznesowych), powinny rozważyć wdrożenie oficjalnie wspieranej przeglądarki Mozilla Firefox.


TOP 200